Strażacy z OSP Boczki-Świdrowo w województwie podlaskim mają nowy wóz o wartości blisko 790 tysięcy złotych.

Nowy nabytek to średni samochód ratowniczo – gaśniczy Renault z zabudową firmy Szczęśniak. Wyposażony jest m.in. w zbiornik wody o pojemności 3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 350 l, autopompę o wydajności 2800 l/min, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, instalacje zraszaczową, maszt oświetleniowy i wyciągarkę.

Środki na jego zakup pochodziły z budżetu gminy Grajewo, powiatu grajewskiego, N/WFOŚiGW, Komendy Głównej PSP, Biebrzańskiego Parku Narodowego i samej jednostki.

Symbolicznego przekazania kluczy do nowego wozu strażackiego dokonał Stanisław Szleter – Wójt Gminy Grajewo.

Foto. gmina Grajewo 

o autorze

Redakcja/Łukasz