Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach od kilku dni posiadają na wyposażeniu fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Nowy wóz został zabudowany przez firmę Szczęśniak na podwoziu Renault D16 z napędem 4×4. Posiada zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę, szybkie natarcie, wyciągarkę i maszt oświetleniowy.

Na wyposażeniu znajduje się m.in. armatura wodno-pianowa, sprzęt burzący, agregat oddymiający, sprzęt do ratownictwa technicznego, czujnik wielogazowy, kamera termowizyjna itp. Wraz z samochodem druhowie otrzymali ubrania specjalne, rękawice, latarki i hełmy.

Wóz kosztował 800 tysięcy złotych, z czego 400 tysięcy pochodziło z budżetu miasta Żory, 300 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 100 tysięcy to dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Mamy nadzieję, że nasza nowa „renówka” jak najrzadziej będzie zmuszona do wyjazdu na interwencje. Jednak, gdy zajdzie taka potrzeba, to z pewnością dzięki niej niesiona przez nas pomoc będzie jeszcze skuteczniejsza – podkreśla Adam Doleżych, naczelnik OSP Żory.

W jednostce zastąpi 21-letnie GBA 2/17 na podwoziu Renault Midliner M210, które trafi do OSP w Roju.

Foto. OSP Żory

o autorze

Redakcja/Łukasz