Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Miechowie wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Nowy wóz został zabudowany na podwoziu Scania 4×4 przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne. Na wyposażeniu posiada między innymi zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 450 litrów, autopompę o wydajności 3200 litrów na minutę, działko wodno-pianowe o wydajności 800 – 3200 l/min, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, wyciągarkę o uciągu 9900 kilogramów.

Samochód kosztował blisko milion złotych. Jego zakup został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW, Komendy Głównej PSP, powiatu miechowskiego i gmin: Słaboszów, Miechów, Książ Wielki, Gołcza, Charsznica i Kozłów.

Foto. Powiat Miechowski

o autorze

Redakcja/Łukasz