Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Iławie wzbogacili się o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wóz został zabudowany przez firmę Moto-Truck na podwoziu Renault. Jest on wyposażony w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności 3000 litrów na minutę, armaturę wodno-pianową, sprzęt ratownictwa technicznego, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, wentylator nadciśnieniowy itp.

Wartość samochodu to 738 tys. zł, środki pochodziły z budżetu państwa, samorządów i nadleśnictw.

Foto. PSP Iława 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl