Nowy wóz trafił do JRG Ciechocinek

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Ciechocinku została doposażona w nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo FL280.

Jest on wyposażony w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów, system piany sprężonej, autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę, wodno-pianowe, wciągarkę, linię szybkiego natarcia i maszt oświetleniowy.

Do tego sprzęt: armatura wodno-pianowa, sprzęt OUO, motopompa pływająca, sprzęt burzący, drabiny, pilarki, wentylator oddymiający, agregat prądotwórczy, sprzęt oświetleniowy i pomiarowy, zestaw ratownictwa medycznego, zestaw ratownictwa technicznego, elektryczna pompa beczkowa, skokochron itp.

W ramach projektu DROGI-V do jednostek PSP w całym kraju trafiło szesnaście takich samochodów.

Foto. Edgar Kuzara

Exit mobile version