Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał bryg. Marka Jasińskiego  na stanowisko z-cy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. 29 grudnia 2015 r. nominację nowemu z-cy komendanta głównego wręczył Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Bryg. mgr inż. Marek Jasiński urodził się 21 października 1964 roku. Służbę w jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej rozpoczął w 1989 roku. W 1995 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, a następnie w 2001 roku Akademię Podlaską w Siedlcach. Po ukończeniu SGSP rozpoczął służbę w IV Oddziale Zawodowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, jako przodownik roty.

Natomiast od 1997 roku był m. in. oficerem w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, gdzie w latach następnych zajmował kolejne stanowiska starszego oficera, kierownika sekcji oraz zastępcy naczelnika wydziału. Od kwietnia 2005 roku do lutego 2007 roku bryg. Marek Jasiński był komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Od 2007 roku pełni służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, początkowo jako dyrektor biura, a następnie jako doradca komendanta głównego PSP.

o autorze

Redakcja