O awansach, SPO i SPK z Komendantem Głównym PSP

Wczoraj w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie nowego kierownictwa Komendy z przedstawicielami Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ‘Solidarność’.

W trakcie spotkania nadbryg. Mariusz Feltynowski poruszył temat polityki kadrowej w formacji i zadeklarował przestrzeganie czasookresów koniecznych do uzyskania wyższych stopni służbowych. To nawiązanie do szybkich awansów niektórych komendantów.

Kolejny ważny temat to SPO i SPK, czyli studia podyplomowe na Akademii Pożarniczej. Według Komendanta Głównego rozdział miejsc na poszczególnych kierunkach ma być ściśle powiązany z potrzebami służby.

Dodatkowo w przypadku studiów podyplomowych ‘Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi’ (SPK) premiowane ma być posiadanie wykształcenia inżynierskiego.

Celem SPK jest przygotowanie funkcjonariuszy PSP do zajmowania stanowisk oficerskich związanych z pełnieniem funkcji kierowniczych w zakresie: operacyjnym – stanowiącym wsparcie działań ratowniczych; planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań ratowniczych na poziomie taktycznym i strategicznym oraz nadzór nad kierowaniem interwencyjnym, względem sił ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Exit mobile version