O modernizacji w PSP na posiedzeniu sejmowej podkomisji

Wczoraj w Sejmie przedstawiona została informacja na temat inwestycji w Państwowej Straży Pożarnej, które znalazły się w Programie modernizacji.

Informacja została przedstawiona przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztofa Hejduka na posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Państwowa Straż Pożarna w ramach Programu modernizacji skupiła się na trzech głównych zadaniach: inwestycje budowlane, zakup sprzętu transportowego, i tutaj mam na myśli tylko i wyłącznie drabiny – to co jest nam najbardziej potrzebne oraz zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, czyli zakup umundurowania służbowego nowego typu – powiedział nadbryg. Krzysztof Hejduk.

Planowana jest budowa 55 nowych strażnic i 62 zadania polegające na rozbudowie i przebudowie istniejących budynków o wartości kosztorysowej 1,3 mld zł. Najwięcej zadań zaplanowano w województwach: mazowieckim – 15, wielkopolskim – 13 i pomorskim -12.

W 2022 roku strażacy planują zakończyć osiem inwestycji wartych około 40 milionów złotych.

Jeśli chodzi o drabiny, Państwowa Straż Pożarna w trakcie trwania Programu zamierza kupić 40 samochodów za 138 milionów złotych. W jednym przypadku zdecydowano o rezygnacji z zakupu drabiny, środki przesunięto na zakup trzech samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy według nowego wzoru zarezerwowano 100 milionów złotych. Taka kwota ma pozwolić w ciągu czterech lat kupić około 25 tysięcy kompletów.

Foto. KP PSP Wieliczka

Exit mobile version