Zakończyły się konsultacje nad projektem zmian w emeryturach służb mundurowych. Wczoraj (8 marca br.) Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych oraz Michał Deskur, podsekretarz stanu w MSW spotkali się z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych.

Po spotkaniu szef MSW zapowiedział, że projekt reformy emerytur mundurowych zostanie przesłany 8 marca br. na Komitet Stały Rady Ministrów. Prawdopodobnie jeszcze w marcu Rada Ministrów zajmie się projektem, a potem trafi on do Sejmu.

W trakcie konsultacji nad projektem zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych strona związkowa zgłosiła uwagi. Najczęściej dotyczyły one warunków nabycia pierwszych uprawnień emerytalnych oraz naliczenia podstawy przyszłej emerytury. Wszystkie uwagi, zarówno strony związkowej jak i zgłoszone w trakcie konsultacji międzyresortowych zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSW.

Po spotkaniu ze stroną związkową Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych poinformował, że projekt zmian w systemie emerytur mundurowych zostanie jeszcze8 marca br. przesłany na Komitet Stały Rady Ministrów. – Mamy nadzieję, że jeszcze w marcu Rada Ministrów zajmie się projektem – powiedział szef MSW. Potem projekt trafi do Sejmu.

Podczas spotkania z przedstawicielami związków zawodowych minister Jacek Cichocki przedstawił główne argumenty, które spowodowały, że w projekcie nie zostały uwzględnione uwagi strony związkowej. Równocześnie szef MSW zapowiedział, że resort spraw wewnętrznych udzieli szczegółowej odpowiedzi na uwagi i stanowiska, które zgłoszono podczas konsultacji społecznych.

Minister spraw wewnętrznych dodał jeszcze, że w związku z propozycjami podniesienia wieku emerytalnego dla wszystkich obywateli, również podniesienie wieku emerytalnego dla funkcjonariuszy wydaje się naturalne.

Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmiany nie będą dotyczyć funkcjonariuszy i żołnierzy już pełniących służbę. Zmiana obejmie wyłącznie funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy. Zachowany zostanie odrębny system zaopatrzeniowy służb mundurowych. Zostaną nim objęci zarówno funkcjonariusze będący już w służbie, jak i ci, którzy dopiero do niej przystąpią. Funkcjonariusze nadal będą, więc nabywali prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu zaopatrzeniowego, a nie w ramach powszechnego systemu emerytalnego.

Przypomnijmy, iż proponowane zmiany przewidują, że:

  • prawo do emerytury będą nabywać funkcjonariusze i żołnierze po łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku oraz stażu służby;

&

  • minimalny wiek emerytalny to 55 lat, a minimalny staż służby to 25 lat, a nie jak do tej pory 15 lat. Dopiero połączenie 25 lat stażu służby i 55 lat zagwarantuje prawo do emerytury;

&

  • wysokość emerytury zależała będzie od wysokości pensji z trzech kolejnych lat, a nie tak jak dotychczas od wysokości ostatniej pensji. Wyboru trzech kolejnych lat dokona funkcjonariusz lub żołnierz zawodowy. Podstawą wymiaru emerytury będzie średnie uposażenie z trzech kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną oraz dodatkami o charakterze stałym;

&

  • funkcjonariusze i żołnierze pełniący służbę w dniu wejścia w życie ustawy będą mieć zagwarantowane prawo wyboru pomiędzy obowiązującym, a nowym systemem.

&

W trakcie konsultacji nad reformą emerytur służb mundurowych strona związkowa zgłosiła liczne uwagi. Najczęściej dotyczyły one:

  • wieku 55 lat jako jednego z dwóch niezbędnych warunków uprawniających do emerytury. Pierwsze uprawnienia emerytalne powinny przysługiwać albo po 25 latach służby i osiągnięciu wieku 50 lat albo tylko po 25 latach służby bez określania wieku. Uwagę zgłosił m.in. Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Forum Związków Zawodowych;

&

  • naliczania podstawy wymiaru emerytury. Podstawę nadal powinno stanowić uposażenie na ostatnio zajmowanym stanowisku, a nie średnie uposażenie należne przez okres kolejnych trzech lat. Uwagę zgłosił m.in. Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Forum Związków Zawodowych, Prezydium Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

&

  • propozycji określenia maksymalnego wymiaru podstawy emerytalnej na poziomie 75%, który nie jest motywacją do przedłużenia służby dla obecnie pracujących funkcjonariuszy. Uwagę zgłosiło m.in. Prezydium Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;

&

  • braku włączenia do nowego systemu emerytalnego funkcjonariuszy Służby Celnej. Uwagę zgłosił m.in. Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej, Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy, Związek Zawodowy Pracowników Administracji Celnej Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Prezydium Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

&

Wszystkie uwagi zgłoszone przez stronę związkową jak również te, które zostały zgłoszone w trakcie konsultacji międzyresortowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSW.

Projekt zmian w emeryturach oraz wszystkie uwagi zgłoszone w ramach konsultacji – zobacz.

Zestawienie propozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z propozycjami strony związkowej – pdf.

Źródło: MSW

o autorze

Redakcja