Podczas posiedzenia podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego 8 września 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” dokonano oceny organizacji i zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO, omówiono projekt ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 i zmiany przepisów dotyczących uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy.

Wiceminister Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA podkreślił, że działania służb podczas szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży zostały wysoko ocenione przez głowy państw i uczestników. Jego Świątobliwość Papież Franciszek oraz pielgrzymi docenili zaangażowanie służb podczas ŚDM, a pozytywny wizerunek naszego kraju powinien dobrze wpłynąć na rozwój turystyki, biznesu i gospodarki w Polsce. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu, zaplanowaniu i zabezpieczeniu wydarzeń, służby działały sprawnie i skutecznie nie lekceważąc żadnego sygnału.

W zabezpieczeniu szczytu NATO wzięło udział ok. 7 tys. funkcjonariuszy Policji, 1,5 tys. ratowników PSP 1,3 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej i ok. 500 funkcjonariuszy BOR. Do zabezpieczenia ŚDM zaangażowano 20 tys. policjantów. Do ich wsparcia skierowano 2 tys. żołnierzy i 600 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, a dodatkowo jeszcze policjantów z 6 państw europejskich. Ponadto w zabezpieczeniu dni diecezjalnych oraz wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka i ŚDM brało udział 19 tys. ratowników PSP i OSP, blisko 15 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej i 800 funkcjonariuszy BOR. Funkcjonariuszom resortu za pełnienie służby w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę, przysługiwał zryczałtowany ekwiwalent pieniężny.

Na spotkaniu omawiano także projekt ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 czyli założenia „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”, z którego będą finansowane podwyżki wynagrodzeń, wymiana wyeksploatowanego wyposażenia oraz remonty obiektów.

Podczas posiedzenia podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego przedstawiono także propozycję koncepcji rozszerzenia uprawnień emerytalnych funkcjonariuszom, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 roku. Będzie ona przekazana do uzgodnień ze stroną związkową.

MSWiA

o autorze

Redakcja