Dzisiaj odbyło się posiedzenie sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, głównym tematem była sytuacja kadrowa na służbach podległych MSWiA.

Informację posłom z komisji przedstawił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Na posiedzeniu byli obecni szefowie wszystkich służb, Państwową Straż Pożarną reprezentował gen. brygadier Leszek Suski.

W Państwowej Straży Pożarnej według stanu na dzień 30 kwietnia limit etatowy wynosi 30 993. Na co dzień w Komendach i Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych służbę pełni 29 494 funkcjonariuszy, czyli wakaty są na 1499 stanowiskach. W tym roku liczba ta się zmniejszy ponieważ do służby trafi 358 absolwentów szkół pożarniczych.

Jarosław Zieliński poinformował, że polecił wszystkim szefom służb aby czynili wszystko żeby wakatów w ogóle nie było. – Jedynym ograniczeniem naboru w czasie mogą być tylko zdolności szkoleniowe – powiedział.

A jak to wygląda w innych służbach?

W Policji jest 103 309 etatów i 6283 wakatów, Służbie Ochrony Państwa 2375 etatów i 418 wakatów, a w Straży Granicznej 16 611 etatów i 2252 wakatów.

Foto. MSWiA

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl