Bardzo podniośle i przy zmiennej pogodzie odbyły się w&sobotę 27 i niedzielę 28 czerwca 2009 r. Dni Godziesz powiązane z obchodami 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich. Organizatorami Dni Godziesz byli Urząd Gminy Godziesze Wielkie i Honorowy Komitet obchodów jubileuszu 100-lecia.

Uroczystości rozpoczęto w sobotę otwarciem wystawy dokumentów i fotografii zatytułowanej „100 lat OSP w Godzieszach”, na której można było obejrzeć historię straży, orkiestry, a&co za&tym idzie historię wsi na przełomie 100 lat. Zaproszono na spotkanie najstarszych mieszkańców, którzy przy kawie i ciasteczku mogli powspominać poprzednie czasy. Również Ludowy Zespół Sportowy dla uczczenia jubileuszu na miejscowym boisku zorganizował spotkanie drużyny Old Boys i pokazowy mecz dziewcząt z klubu UKS Gwiazda Godziesze. Atrakcjami wieczoru były dwa koncerty – pierwszy zagrał rockowy zespół „De Facto”, a o godz. 20.00 wystąpił zespół „Chrząszcze”, który zagrał największe przeboje Beatlesów i Czerwonych Gitar. Późnym wieczorem niebo nad Godzieszami rozświetliły sztuczne ognie, a po nich rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem „Vector”.

W niedzielę główna część uroczystości rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym św. Bartłomieja w intencji strażaków, po czym [galeria=2,prawa]pododdziały przemaszerowały pod strażnicę gdzie odbył się uroczysty apel. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. posłowie na sejm z ziemi kaliskiej Andrzej Grzyb, Józef Racki, Leszek Aleksandrzak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt gminy Godziesze Wielkie Józef Podłużny, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Związku OSP RP Wacław Skotowski, Komendant Miejski PSP w Kaliszu st. bryg. Wieńczysław Prokop, delegacje OSP z terenu powiatu i gminy, przedstawiciele instytucji i firm z naszej gminy oraz liczne grono sympatyków jednostki.

Po znakomitym zaprezentowaniu się strażaków w&trakcie przemarszu z orkiestrami OSP w Godzieszach oraz zaproszoną orkiestrą z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Chełmce, przy dźwiękach hymnu państwowego, dokonano podniesienia flagi państwowej na maszt. Następnie Prezes OSP w Godzieszach dh Józef Krążyński powitał zaproszonych gości i odczytano historię powstania i działalności jednostki.

Ważną częścią uroczystości było nadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w [galeria=6,lewa]Godzieszach Złotego Znaku Związku OSP jako dowód uznania i&wdzięczności za&ofiarną 100 letnią służbę dla społeczeństwa gminy Godziesze Wielkie. Również władze wojewódzkie doceniły zasługi jednostki na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy, województwa, a także kontynuowanie tradycji ruchu strażackiego. Ochotniczą Straż Pożarną w Godzieszach Wielkich wyróżniono Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” którą wręczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

Jubileusz był okazją wyróżnienia wielu zasłużonych osób. Złotym Medalem „Za Zasługi dla pożarnictwa” wyróżniono 4 druhów, srebrnym 12, a brązowym 18 druhów. 8 członków orkiestry i jednostki operacyjno technicznej otrzymało odznaki „Wzorowego Strażaka”. Władze powiatu doceniły 3 druhów wręczając im odznaki „Za zasługi dla powiatu kaliskiego”. 4 najstarszych druhów posiadających ponad 60-letni staż w jednostce uhonorowano pamiątkowymi dyplomami. Słowa podziękowania oraz pamiątkowe dyplomy otrzymali także posłowie, samorządowy i najwięksi sympatycy jednostki za wspieranie naszych działań.

Na pamiątkę tego uroczystego dnia na ścianie frontowej strażnicy odsłonięto pamiątkową tablicę, po czym złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym zmarłych i poległych druhów z jednostki w Godzieszach. Ostatnią częścią oficjalnych uroczystości były przemówienia okolicznościowe gości, po których dowódca uroczystości złożył meldunek druhowi Wacławowi Skotowskiemu o&zakończeniu uroczystego apelu, a Prezes OSP Godziesze zaprosił wszystkich na poczęstunek.

Po kolacji zaproszeni goście udali się do miejscowości Kakawa Nowa, gdzie na granicy gmin Godziesze Wielkie i Brzeziny oddano do użytku nową drogę łączącą miejscowości Przystajnia i Kakawa Nowa. Rada Gminy Godziesze Wielkie, chcąc podkreślić zasługi jednostek ochotniczych straży pożarnych, które w tym rejonie brały często udział w gaszeniach pożarów lasów postanowiła nazwać nowo powstałą drogę „Drogą strażaków OSP” Obchody jubileuszowe zakończył występ legendarnego zespołu „No to co”, który nawiązując do jubileuszu 100-lecia złożył gratulację Prezesowi oraz Naczelnikowi OSP w&Godzieszach i rozpoczął koncert od słynnego przeboju „Pożar w Kwaśniewicach”. Wieczór zakończyła zabawa do późnych godzin z zespołem „Vector”.

Tekst, foto: mł. kpt. Radosław Marek

o autorze

Redakcja