W sobotę 13 czerwca br. druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach (pow. częstochowski) świętowali 90-lecie istnienia swojej jednostki.

Uroczystość rozpoczęła się przed godziną 16:00 przemarszem pocztów sztandarowych i orkiestry dętej z ul. Łąkowej na boisko szkolne przy ZS Konary. Po przybyciu na miejsce uroczystości odśpiewano hymn strażaków.

O godzinie 16:00 ks. Mirosław Turoń, proboszcz lokalnej parafii rozpoczął Mszę Świętą w intencji strażaków i jednostki. Po zakończonej mszy dowódca uroczystości dh Tomasz Wilk zameldował Komendantowi Gminnemu dh Przemysławowi Zielińskiemu o gotowości i przybyciu zaproszonych jednostek. Po meldunku przystąpiono do odśpiewania Hymnu Państwowego i podniesienia flagi przez poczet flagowy.

Po podniesieniu flagi i odśpiewaniu Hymnu przywitano wszystkich zaproszonych gości – m.in. przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – bryg. Wojciecha Prokopa, Komendanta Gminnego – dh Przemysława Zielińskiego, Wójta Gminy Kłomnice – Pana Piotra Juszczyka, Prezesa ZG ZOSP RP – Dh Jarosława Łapetę i innych.

Z racji tego, że również podczas tej uroczystości obchodzono Gminny Dzień Strażaka wręczono odznaczenia strażakom z OSP w Konarach i z terenu Gminy Kłomnice. Odznaczono druhów za wysługę lat, zasługi dla pożarnictwa i uhonorowano także niektórych „Wzorowym Strażakiem”, a młodzież medalami „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.

Jednak najpierw decyzją Zarządu Głównego ZOSP RP odznaczono sztandar Konarskiej jednostki za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczenia były ostatnią częścią oficjalnej części uroczystości.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości rozpoczęła się jej artystyczna strona. Można było zobaczyć występ Mażoretek, a także posłuchać koncertu Gminnej Orkiestry Dętej. Wystąpiła także „Kapela Podwórkowa”.

Po występach można było potańczyć na dyskotece, która planowo miała zakończyć się około godziny 2:00, jednak burza pokrzyżowała te plany i postanowiono zakończyć wszystko wcześniej.

o autorze

Rafał Cieślak
Młody, ambitny fotoreporter, który coraz częściej próbuje swoich sił jako redaktor. Strażak - ochotnik, którego niewątpliwą pasją jest pomoc bliźnim. W serwisie dba o świeże i ciekawe materiały z okolic Częstochowy, skąd pochodzi.