W niedzielę 4 maja 2014 roku w gminie Wieczfnia Kościelna (powiat mławski, woj. mazowieckie ) odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka.

Cała uroczystość rozpoczęła się zbiórką strażaków przed remizą OSP w Wieczfni Kościelnej, w której wzięli udział licznie strażacy z jednostek z terenu gminy Wieczfnia Kościelna:

 • OSP Chmielewo
 • OSP Grzebsk
 • OSP Grzybowo
 • OSP Uniszki Zawadzkie
 • OSP Wieczfnia Kościelna
 • OSP Windyki
  &

Uroczystość rozpoczął Komendant Gminny dh Franciszek Siemianowski dowódca uroczystości, który złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Staroście Mławskiemu dh Włodzimierzowi Wojnarowskiemu.

Następnie pododdział w kolumnie marszowej z pocztami sztandarowymi, prowadzony przez Naczelnika dh Dariusza Piotrowskiego, przemaszerował do kościoła.

Mszę Świętą w intencji strażaków celebrowali księżą: Proboszcz Parafii Wieczfnia Kościelna ks. Sławomir Krasiński, Proboszcz Parafii Grzebsk ks. Krzysztof Dziadak. W wygłoszonej homilii ks. Proboszcz Krzysztof Dziadak podkreślił szczególną rolę oraz zaangażowanie strażaków-ochotników w bezinteresownej służbie dla społeczeństwa. W mszy świętej uczestniczyło też wielu mieszkańców.

Następnie po nabożeństwie pododdział przemaszerował ponownie pod remizę OSP Wieczfni Kościelnej, gdzie tradycyjnie rozpoczęły się oficjalne obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczął Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Wójt Gminy Jan Warecki, który przywitał strażaków i przybyłych gości.

Dzień Strażaka to tradycyjnie czas, kiedy mamy okazję podziękować strażakom za całoroczny trud, odwagę i ofiarność w niesieniu pomocy potrzebującym, doceniając wierną służbę w ratowaniu mienia i życia ludzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie medali oraz oznaczeń przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Włodzimierza Wojnarowskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego dh. Jana Wareckiego oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Mławie bryg. mgr inż. Jarosława Kucińskiego.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Woj. Mazowieckiego ZOSP RP

Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • Dh Tadeusz Bąk OSP Grzebsk
 • Dh Stanisław Boćkowski OSP Grzybowo
 • Dh Marek Osiecki OSP Uniszki Zawadzkie
  &

Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • Dh Romuald Gadomski OSP Grzybowo
 • Dh Józef Zakrzewski OSP Grzybowo

Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • Dh Paweł Amelian OSP Wieczfnia Kościelna
 • Dh Rafał Amelian OSP Wieczfnia Kościelna
  &

Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali:

 • Dh Łukasz Borkowski OSP Uniszki Zawadzkie
 • Dh Natalia Bergolc OSP Wieczfnia Kościelna
 • Dh Mariusz Frydrych OSP Grzybowo
 • Dh Ewa Nadratowska OSP Wieczfnia Kościelna
 • Dh Magdalena Łukaszewska OSP Wieczfnia Kościelna
 • Dh Agnieszka Waśniewska OSP Wieczfnia Kościelna
  &

Na koniec życzenia i podziękowanie za pracę strażaków z całej gminy złożyli Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Starosta Mławski dh. Włodzimierza Wojnarowskiego oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Mławie bryg. mgr inż. Jarosław Kuciński.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych m.in. Przewodniczący Rady Gminy Wieczfnia Kościelna Pan Tadeusz Sieński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wieczfnia Kościelna Pani Iwona Rudzińska i Pan Zygmunt Szypulski, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego Pan Krzysztof Chmielewski, Sekretarz Gminy Pani Krystyna Kownacka, Dyrektor Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej Pani Bożena Rutkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Windykach Pani Grażyna Chylińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich Pani Dorota Skrobińska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Magdalena Jarzębowska, Komendant Straży Gminnej Pan Stanisław Bańczyk, Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Wieczfni Kościelnej Pani Elżbieta Sieczka.

Następnie druhny i druhowie udali się w przemarszu ulicami miejscowości na uroczysty obiad do Sali Bankietowej w Wieczfni.

o autorze

Redakcja