W piątek 21 maja na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli: Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski, nadbryg. Arkadiusz Przybyła  – Zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Jacek Michalak – Komendant Miejski PSP w Poznaniu, mł. kpt. Tomasz Lewandowski – Przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski, ks. Mateusz Drob – Kapelan Wielkopolskich strażaków, ks. Stanisław Wojtaszek – Kapelan Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

W trakcie trwania uroczystości z okazji Dnia Strażaka funkcjonariuszom Szkoły wręczono:

  • dwa Krzyże Zasługi,
  • siedem Medali za długoletnią służbę przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • piętnaście Odznak „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W trakcie uroczystego apelu trzem funkcjonariuszom Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu zostały wręczone Dyplomy Komendanta Głównego.

W tym roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja przyznał funkcjonariuszom Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu w sumie 13 awansów, w tym:

  • 2 pierwsze stopnie oficerskie,
  • 11 wyższych stopni służbowych oficerom Państwowej Straży Pożarnej.

Również z dniem 4 maja 2021 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał funkcjonariuszom Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu 5 awansów w korpusie aspiranckim.

Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu nadał wyższy stopień:

  • 8 funkcjonariuszom w korpusie podoficerskim,
  • 48 kadetom Szkoły.

Ponadto łącznie  16 kadetów DSA XXIX oraz DSA XXX za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce i służbie otrzymało Srebrne Odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”.

Z okazji Dnia Strażaka wielu funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Szkoły otrzymało nagrodę pieniężną Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Na podstawie: SA PSP Poznań Foto. Łukasz Rutkowski

o autorze

Redakcja/Łukasz