Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Alfredówce odbudowali grób polskiego żołnierza, który poległ we wrześniu 1939 roku.

Stara mogiła została znacząco uszkodzona przez ostatnie wichury, został praktycznie tylko kopiec wskazujący miejsce pochówku żołnierza – informują druhowie.

Oczyścili oni miejsce, w którym znajduje się grób, następnie postawili nowy krzyż, oznaczyli kontury grobu i umieścili kamień z tablicą informacyjną ‚Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę‚.

Foto. jednostka 

o autorze

Redakcja/Łukasz