Wczoraj wieczorem druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie powitali swój nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wóz został zabudowany przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne na podwoziu Renault D16 4×4. Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów i autopompę Godiva o wydajności 2400 litrów na minutę.

Kosztował prawie 800 tysięcy złotych, środki pochodziły z budżetu gminy i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Foto. Paweł Śpiewak

o autorze

Redakcja/Łukasz