Ochotnicza Straż Pożarna w Bojanowie

Kolejny czwartek, a więc kolejna jednostka OSP, którą mamy zaszczyt zaprezentować na łamach naszego portalu. Tym razem padło na Ochotniczą Straż Pożarną w Bojanowie.

Bojanów to niewielka miejscowość, znajdująca się w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Krzanowice. Wieś leży w odległości około 6 km od granicy Polski z Republiką Czeską. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka na 917, łącząca drogę krajową 45 z dawnym przejściem granicznym Pietraszyn- Chuhelna.

Miejscowość zamieszkuje około 700 mieszkańców. Funkcjonuje tutaj przedszkole, klub sportowy, koło gospodyń wiejskich, DFK oraz ochotnicza straż pożarna. Ciekawostką jest, że w noc z 24 na 25 sierpnia 1683 roku na łąkach pomiędzy Bojanowem, a sąsiadującym Borucinem, obozował Król Jan III Sobieski oraz jego wojska w drodze na odsiecz Wiednia.

Kiedyś to było..

Bojanów nawiedzany był przez liczne pożary i powodzie. W związku z tym, w 1920 roku postanowiono utworzyć ochotniczą straż pożarną. Głównymi inicjatorami byli Józef Nowak, Benedykt Karpisz, Franz Świerczek, Teodor Widryński i Ignacy Piechaczek. Już w 1930 roku strażacy otrzymali sikawkę konną, która do dnia dzisiejszego wykorzystywana jest przez druhów w zawodach sikawek konnych. 38 lat później, w jednostce pojawił się pierwszy samochód marki Lublin. W 1984 roku do jednostki pozyskano samochód star, który służył aż do 1995 roku.

Jednostka OSP Bojanów została włączona do KSRG w 1995 roku, jako pierwsza jednostka w gminie Krzanowice. Również w tym roku, do jednostki przekazany został samochód JELCZ 6/32, który służy jednostce do dziś. W 2010 roku, dzięki współpracy z zagranicznymi strażakami, jednostka wzbogaciła się o Mercedesa z 1975 roku.

Druhowie uczestniczyli w gaszeniu pożaru w Kuźni Raciborskiej w sierpniu 1992 roku oraz usuwaniu skutków powodzi tysiąclecia, które miały miejsce w 1997 r. W 2010 roku, strażacy po raz kolejny zmagali się z powodzią.

Dzisiaj…

Bojanowska jednostka od kilku lat prężnie się rozwija. W szeregi OSP wchodzi 40 czynnych strażaków, od zawsze funkcjonuje tu Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a od 2017 roku również Dziecięca Drużyna Pożarnicza.

Strażacy na bieżąco starali się pozyskiwać potrzebny sprzęt, tak aby utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa na terenie wsi, ale również gminy.

Pozyskany sprzęt dzięki Funduszowi Sprawiedliwości

W 2020 roku jednostka pozyskała nowy samochód marki VOLVO, zastępujący tym samym wysłużonego Mercedesa. Jelcz pozostał, jako jeden z dwóch ciężkich samochodów w gminie, a poza tym – mamy do niego sentyment – piszą strażacy. Na samochodzie znaleźć można typowe wyposażenie GBA m.in.- zestaw hydrauliczny HOLMATRO, zestaw PSP R1 czy poduszki pneumatyczne. Drugim samochodem służącym jednostce jest właśnie wspomniany JELCZ, na którym znajdzie się sprzęt typowy dla GCBA.

Oczywiście samochody trzeba gdzieś garażować – jednostka posiada strażnicę z trzema boksami garażowymi – w jednym z nich stoi zabytkowa sikawka konna, na którą druhowie mają plan, ale o tym w innym akapicie. Członkowie OSP mogą również korzystać z sali, która jest miejscem zebrań sprawozdawczych, ale również miejscem spotkań w trakcie zbiórek czy szkoleń. Dostępny jest również w pełni wyposażony aneks kuchenny oraz zaplecze sanitarne. Dodatkowo mieści się tam pomieszczenie biurowe.

Od 2017 roku, w jednostce działa Dziecięca Drużyna Pożarnicza, która reprezentowała jednostkę na różnego rodzaju zawodach – w Bieńkowicach, Pokrzywnicy, Wilkowicach, Przewozie, Samborowicach, występowali również na gminnych zawodach sportowo- pożarniczych. W 2021 roku jednostka postanowiła zorganizować I Zawody Odważny Mały Strażak i zaprosić Małych Strażaków z całej Polski. W pierwszej edycji udział wzięło 11 drużyn. Inspiracją do stworzonego toru przeszkód były zawody FCC i TFA. W tym roku, jednostka zorganizuje już IV edycję, na która serdecznie zaprasza najmłodszych druhów!

Bojanowscy strażacy bardzo chętnie włączają się w życie społeczne wsi, pomagając wszystkim organizacjom działającym na terenie wsi, ale również sami organizują wiele wydarzeń, które są okazją do spotkań dla mieszkańców, chwilą rozrywki czy możliwością nauki – bo nie samym ogniem żyje człowiek.

Według statystyk – OSP Bojanów w ubiegłym roku brało udział w 17 zdarzeniach, a więc jest to dość spokojna gmina.

Plany, plany..

Co w strażackich planach mają druhowie z Bojanowa? Oczywiście dalszy rozwój – pozyskiwanie sprzętu, kursy i szkolenia. Jednostka bierze udział w projekcie „Cztery żywioły- gotowi na zmiany klimatu”, którego wartość dla jednostek KSRG w gminie (Bojanów i Krzanowice) przekracza 800 000 zł.

Strażacy planują również remont zabytkowej sikawki konnej oraz umieszczenie jej w przybudówce do strażnicy. Pozwoli to dosłownie pokazać historię jednostki i sprzęt jakim posługiwali się ich poprzednicy.

Exit mobile version