W 1910 dwaj mieszkańcy Brwinowa, postanawiają zorganizować Ochotniczą Straż Ogniową. Już w kwietniu 1995 jako jedna z pierwszych jednostek OSP w Polsce zostaje włączona do systemu KSRG. Od 2002 roku w budynku OSP funkcjonuje całodobowy posterunek PSP. Jednostka na swoim wyposażeniu posiada cztery wozy bojowe. Do dziś uważana jest za jedną z głównych jednostek OSP na terenie powiatu pruszkowskiego.

Rozpoczęto zbieranie funduszów drogą dobrowolnego opodatkowania się mieszkańców, w formie stałych składek rocznych i jednorazowych ofiar, został opracowany również status. Powołany zarząd rozpoczął rekrutację ochotników i przystąpił do budowy remizy strażackiej.

7

Po wybudowaniu remizy o trzech bramach postawiono wieżę ciśnień tzw. wspinalnię. Z uzbieranych funduszy zakupiono w fabryce Trembickiego sprzęt pożarniczy składający się z pompy, trzech beczkowozów, drabin, węży oraz wyposażenia strażaków: toporków, bosaków, kasków, pasów bojowych czy trąbek sygnałowych. W 1911 roku Straż Ogniowa w Brwinowie posiadała już trzy wyszkolone oddziały liczące razem sześciu oficerów i 48 szeregowych. Pierwszy oddział „toporników” (12 członków), drugi oddział bojowy „do bosaków” (24 członków) i trzeci oddział „pompierów” (12 członków). Wkrótce powstał czwarty oddział porządkowy, złożony ze starszych członków straży, którego zadaniem było pilnowanie porządku przy pożarach oraz ochrona mienia pogorzelców.

W roku 1912 jednostka z Brwinowa startuje w swoich pierwszych zawodach, gdzie zajmuje II miejsce.

Czasy międzywojenne

W roku 1921 po utworzeniu Głównego Związku Straży Pożarnych, jednostka z Brwinowa zmienia nazwę na Ochotnicza Straż Pożarna. Latem 1931 Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie obchodzi swój jubileusz 20-lecia, uczestniczą w niej mieszkańcy Brwinowa, którzy są bardzo dumni ze swoich rycerzy św. Floriana.

Siódmego lipca 1939 roku zostaje uczyniona darowizna na rzecz Gminy Brwinów. Pan Stanisław Rayzacher darowuje na własność Gminie plac przy ul. Pszczelińskiej o pow. 947m² pod budowę „Domu Pracy Społecznej im. marszałka Józefa Piłsudskiego”. Już w sierpniu 1939 zostają poświęcone fundamenty pod jego budowę. Za czasów wojennych budynek zostaje wybudowany i przeznaczony na remizę OSP.

We wrześniu 1939 roku Niemcy odbierają wóz bojowy „Wicher”, jednak straż nabywa osobowego Forda A, którego remontuje i na nim wyjeżdża do pożarów. Nazwano go „Wicher II”.

Lata 1945-1980

W 1945 strażacy z narażeniem życia gaszą pożary w tartaku i na cegielni wzniecone przez Niemców w dniu ich ucieczki. W roku 1948 rozpoczęto rozbudowę remizy. Dokonuje się to ogromnym wysiłkiem członków straży, gdyż zebrane fundusze starczają zaledwie na zakup materiału i opłacenie specjalistów. Pozostała praca zostaje wykonana bezpłatnie przez strażaków w ich wolnym czasie.

Od roku 1950 wartość bojowa zwiększa się przez utworzenie stałych dyżurów szoferskich, umożliwiających straży szybki wyjazd do pożaru. W roku 1958, a dokładnie 6 lipca zorganizowano w Brwinowie zawody pożarnicze, kwalifikujące do zawodów powiatowych. Wiadomo jedynie, że zawody wygrała jednostka OSP Brwinów przed strażakami z Nadarzyna zdobywając 325 punktów.

8

W roku 1965 OSP w Brwinowie na wyposażeniu jednostki posiadała: wóz bojowy Star 21, auto cysternę, cztery motopompy, trzy tysiące metrów węża tłocznego oraz pełny ekwipunek dla strażaków. W 1977 odzyskano salę widowiskową po kinie „Kalina” i po przeprowadzeniu remontu poprawiono bazę OSP.

Lata 1980-1990

W roku 1981 remiza zostaje rozbudowana o dodatkowe piętro. Julia i Józef Rayzacherowie, kontynuując wolę ojca przekazali bezinteresownie dalszą część działki na potrzeby OSP.

W kolejnych latach polepsza się wyposażenie OSP w sprzęt i urządzenia gaśnicze. Rozbudowa miasta, sąsiadujących wsi, zakładów przemysłowych w najbliższej okolicy powoduje, że OSP Brwinów staje się jednym z ważnych ogniw systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w rejonie pruszkowskim. W razie potrzeby straż brała udział w wielkich akcjach na terenie Warszawy i województwa np. w ratowaniu Parku Narodowego w Puszczy Kampinoskiej.

Najważniejszą działalnością OSP jest działalność bojowa – w latach 1976-1985 OSP brała udział w 700 akcjach.

Lata 1990-2000

W 1993 roku w budynku OSP zostaje otwarta Izba Pamięci. 1 września 1995 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie została odznaczona Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Medal nadał Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oddział w Województwie Mazowieckim.

W tym samym roku został także nadany sztandar OSP, jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej. W kwietniu 1995 r. nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako jedna z pierwszych jednostek w Polsce.

W 1998 dzięki staraniom Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie oraz władzom Brwinowa udało się zakupić nowy wóz dla brwinowskich strażaków. Na koniec minionego roku jednostka dysponowała trzema wozami. Były to GBA 2,5/16 Star 200, GBA 2,5/16 Star 244 oraz Jelcz 315 GCBA 6/32.

Lata 2000-2010

2 stycznia 2002 roku w wyniku podpisanego trójstronnego porozumienia w budynku OSP przy ul. Pszczelińskiej, utworzony został całodobowy posterunek Państwowej Straży Pożarnej. Stronami podpisanego porozumienia byli: OSP Brwinów, Gmina Brwinów oraz Komenda Powiatowa PSP w Pruszkowie.

Porozumienie przewiduje, że do akcji ratowniczo-gaśniczych wyjeżdża samochód OSP z załogą składającą się z dwóch strażaków PSP oraz czterech strażaków OSP. Natomiast jeżeli liczba strażaków OSP jest w ilości pełnego zastępu (min. 6 osób), mogą oni wyjechać bez strażaków PSP. Obsadę pozostałych samochodów wyjeżdżających do akcji stanowią już sami strażacy OSP. Koszty funkcjonowania tego posterunku ponosi Gmina Brwinów.

W roku 2005 OSP Brwinów dysponowała czterema wozami bojowymi. Były to GBA 2,5/16 Star 200, GBA 1/24 Iveco GCBA6/32 Jelcz 315 oraz Volkswagen T4. W 2006 roku wysłużonego Stara 200 wymieniono na GBA 2,5/16 StraMan 1466, przekazanego przez Komendę Powiatową PSP w Pruszkowie. W roku 2008 i 2009 wykonano kapitalny remont pomieszczeń w części parterowej budynku.

2

W 2010 roku Zarząd OSP w Brwinowie pozyskał środki na zakup samochodu do przewozu ludzi i sprzętu do akcji ratowniczo-gaśniczych. Zakupiony samochód to Renault Master. W 2011 roku utworzona została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie.

Podczas uroczystego apelu 19.06.2011 roku OSP Brwinów za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej, została odznaczona Złotym Znakiem Związku nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. Jest to odznaczenie podsumowujące 100-letnią tradycję brwinowskich strażaków.

Miesiąc później 29.07.2011 OSP Brwinów brała udział w blisko trzy dniowej akcji przy wybuchu gazu w jednym z budynków mieszkalnych przy Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. W wyniku wybuchu zawaleniu uległy trzy mieszkania oraz część klatki schodowej, śmierć poniosły dwie osoby.

W latach 2013-2014 przeprowadzony zostaje remont pomieszczeń na piętrze remizy, wymienione zostają także drzwi garażowe, oraz wymiana ogrzewania na gazowe.

W chwili ogłoszenia alarmu bojowego dla OSP Brwinów, strażacy alarmowani są drogą radiową na indywidualne urządzenia odbiorcze (obecnie telefony komórkowe) przy pomocy systemu „selektywnego alarmowania” wyposażonego w kartę GSM. Do dziś OSP Brwinów jest uważana za jedną z głównych jednostek OSP w powiecie pruszkowskim.

[carousel_gallery include=”29079, 29078, 29077, 29076, 29075, 29074, 29073, 29072, 29071, 29070, 29069, 29068″ exclude=”29079, 29078, 29077, 29076, 29075, 29074, 29073, 29072, 29071, 29070, 29069, 29068″]

Na wyposażeniu jednostki znajdują się cztery samochody, są to: GBA 2,5/16 StarMan 1466, GLBA 1/2 Iveco Daily używany jako lekki wóz ratownictwa technicznego, MICROBUS Renault Master oraz GCBA 6/32 Jelcz 315, który w najbliższych dniach zostanie wymieniony na nowy ciężki wóz marki Scania.

o autorze

Redakcja