Ochotnicza Straż Pożarna w Bierzynie z nowym wozem

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzynie w województwie kujawsko-pomorskim wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

Nowy nabytek to Volvo FL280 z zabudową firmy Bocar.

Posiada on zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, wyciągarkę i maszt oświetleniowy. W najbliższym czasie zostanie doposażony w niezbędny sprzęt.

Wartość wozu to ponad milion złotych.

Foto. UG

Exit mobile version