W roku 1905 obywatele Błonie na czele z ks. prałatem, zdecydowali o utworzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej. Już od czasu jej powstania błońscy strażacy byli zaangażowani w swoją służbę. Mimo, iż od powstania minęło już ponad 110 lat, to błońscy strażacy wciąż są doceniani przez swoich mieszkańców i z podobnym zapałem pełnią swoją służbę.

Początki

Na ziemiach okupowanej Polski zaczęły powstawać Straże Ogniowe, które oficjalnie walczyły z żywiołem, a nieoficjalnie prowadziły działalność wyzwoleńczą. Kierując się tymi zasadami grono prawdziwych patriotów z inicjatywy księdza prałata Władysława Sędziakowskiego w 1905 roku tworzy nową organizację – Ogniową Straż Pożarną w Błoniu z siedzibą przy Magistracie.

Godny podziwu jest zapał z jakim błońscy strażacy pełnili swoją służbę. Pierwszy chrzest bojowy Ochotnicza Straż Ogniowa w Błoniu otrzymuje podczas pożaru, w odległym o 14 kilometrów Milanówku, gdzie płonęły zabudowania gospodarcze majątku Milanówek. Wielka łuna zaalarmowała strażaków, którzy bez chwili zastanowienia wytoczyli sikawkę i beczkę, a następnie na czele z komendantem Gessnerem ruszyli w kierunku ognia. Noc była bardzo ciemna, jazda szosą przez Grodzisk Mazowiecki wydawała się zbyt daleka, postanowiono więc jechać w prostym kierunku przez pola. Oczywiście nie było mowy o jeździe na wozie, pędzono więc pieszo, przeprawiając swój tabor na własnych barkach przez napotykane rowy i inne przeszkody. Gdy już błońscy strażacy dotarli na miejsce pożaru, natychmiast rozpoczęli akcję gaśniczą. Chwilę później było już słychać syreny Straży Ogniowej z Grodziska Maz., która wjeżdżając na plac boju ze zdziwieniem spostrzegła obecność Straży błońskiej.

Fundusze na rozwój Straży zdobywano dzięki ofiarności mieszkańców Błonia, którzy widząc zaangażowanie strażaków w ochronę ich życia i mienia, zbierali datki na rzecz Straży, poręczali pożyczki zaciągane przez Straż, przekazywali pieniądze w spadku. Duży udział w pozyskiwaniu środków miała też przedsiębiorczość strażaków – wyemitowano obligacje, organizowano zabawy i loterie. Parafia św. Trójcy ofiarowała pod budowę nowej siedziby OSP część ogrodu parafialnego i w lipcu 1913 roku wmurowano kamień węgielny. Dzięki ogromnemu społecznemu poparciu (które przekładało się na ofiarność) już w czerwcu 1914 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie nowego gmachu Straży.

DSCF5395

I Wojna Światowa i okres międzywojenny

Wybuch I Wojny Światowej spowodował spore przerzedzenie szeregów Straży, oraz utratę sprzętu a kolejne przejścia frontu niosły za sobą dużą dewastację budynku. Na szczęście ponownie dzięki ofiarności mieszkańców udało się zakupić brakujący sprzęt, naprawiono szkody i w listopadzie 1918 roku, zanim zorganizowała się władza administracyjna, Straż Ogniowa pełniła rolę milicji.

W okresie międzywojennym nastąpił prężny rozwój strażackiej orkiestry, kompletowano sprzęt, jak również rozbudowano siedzibę: dobudowano 4-piętrową wspinalnię i założono świetlicę strażacką, będącą przez wiele lat jedyną placówką kulturalną w Błoniu. Dzięki wprowadzonym unowocześnieniom (pod koniec lat 20-tych zakupiono dwa samochody, rezygnując z trakcji konnej, a w 1931 roku kupiono beczkowóz i motopompę). Dzięki tym działanion błońska straż była jedną z najsprawniejszych w województwie. Tuż przed wybuchem II wojny wybudowano dwa kryte zbiorniki na wodę, a także zakupiono syrenę alarmową, którą zainstalowaną na miejskim ratuszu.

Budynek Straży pełnił w latach międzywojennych wiele funkcji. Oprócz OSP mieścił się w nim kilkakrotnie szpital polowy, biuro Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej, szkoła – budynek był więc placówką wszechstronną, która służyła społeczności w różnorodny sposób.

W 1925 roku straż obchodziła uroczystości 20-lecia i z tej okazji społeczeństwo błońskie ufundowało drugi sztandar w zamian za zaginiony, który został wyświęcony i przekazany OSP podczas tych uroczystości.

II Wojna Światowa

W czasie II wojny jednostka ponownie utraciła swój sprzęt, w tym jeden z samochodów. Do tego okupant nakazał zmniejszenie stanu bojowego. Mimo tego błońska Straż, dzięki doskonałemu zgraniu załogi, potrafiła obejść zarządzenia niemieckie i prowadziła akcję na rzecz wyzwolenia kraju.

Zwolniono fikcyjnie starych strażaków, którym nie groziła wywózka do Niemiec, a na ich miejsce przyjęto młodych, aby uchronić ich przez łapankami i wywiezieniem. Rozpoczęto szkolenia młodych kierowców i strażaków. Błońska Straż zaangażowała się również w życie społeczne i wówczas nielegalne działania: prowadzono tajne zebrania, kolportowano prasę podziemną, podtrzymywano ducha, by nie tracić wiary w klęskę najeźdźców. W czasie pożarów w obiektach niemieckich opóźniano akcje ratunkowe, aby zaszkodzić wrogowi.

Kilku członków Straży Ogniowej w Błoniu, było żołnierzami Armii Krajowej, walczyło w Puszczy Kampinoskiej, KEDYW-ie warszawskim i w Powstaniu. Przed wyjściem Niemców z Błonia strażacy ukryli sprzęt, rozmontowując również motopompę i samochody. W ten sposób uchronili je przed kradzieżą. Przechowano również większą część instrumentów muzycznych. Pozwoliło to szybko odbudować organizację.

W marcu 1945 roku zorganizowano drużynę bojową. W jej szeregach znaleźli się prawie wszyscy dawni członkowie Straży. Zabrakło jedynie tych, którzy byli zmuszeni opuścić Błonie i tych, którzy życie swe złożyli na ołtarzu Ojczyzny.

Rocznica-OSP-8

Lata 1960-1990

W latach powojennych, zwłaszcza w 60-tych i 70-tych, Straż nieustannie rozwijała się modernizując sprzęt, przyjmując nowych członków, rozbudowując siedzibę (m.in. wybudowano podziemny magazyn paliwa). Warto zauważyć, że w tym czasie w ramach drużyny młodzieżowej powstała również drużyna żeńska działająca około 10 lat.
W latach 80-tych budynek Straży przeszedł kapitalny remont, a stare wysłużone samochody zostały wymienione na nowe: Jelcze 004, Stary 200 i 244.

W 1989 roku straż błońska gościła delegację straży pożarnych z kilkunastu krajów Europy (sędziów i zawodników biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych). Lata 90-te to czas poważnych akcji. W 1992 roku błońscy strażacy brali udział w kilkudniowym gaszeniu pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej. Z kolei w 1997 roku strażacy gasili groźny pożar dachu na bloku mieszkalnym w Błoniu przy ul. Sochaczewskiej. Lata 90-te to także czas sukcesów. W 1996 roku OSP Błonie zajęła I miejsce w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych. W tym też okresie wyposażenie jednostki powiększyło się m.in. o sprzęt ratownictwa drogowego, pilarki do drewna, radiostacje samochodowe i agregat prądotwórczy.

Władze miasta doceniają potrzebę istnienia naszej organizacji. Przy dużej pomocy finansowej z ich strony oraz ze strony Zarządu Miasta został wykonany remont kapitalny dachu i wieży oraz wymieniono podłogę na dużej sali. W 1996 roku wykonano renowację elewacji budynku, specjalnym płynem zabezpieczającym cegłę przed zmurszeniem. W 1999 roku w wyniku reform administracyjnych OSP Błonie zostaje włączona w rejon operacyjny Komendy Powiatowej PSP Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

20160425_124248
Czasy ówczesne

W 2005 roku OSP Błonie obchodzi 100-lecie istnienia. Z tej okazji został zakupiony i przekazany jednostce nowy samochód ratownictwa technicznego IVECO Daily C15 D. Z okazji jubileuszu Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Błońskiej Straży za wieloletnia ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra Społeczeństwa i Rzeczypospolitej – Złoty Znak Związku OSP RP.

W maju 2009 roku w celu poprawy łączności , zakupiono „Terminal GSM” do przesyłania SMS-ów do wytypowanych 30 druhów z OSP Błonie w chwili powiadomienia przez stanowisko Alarmowania Komendy Powiatowej PSP o pożarze.

W dniu 1.12.2009 roku zgodnie z Uchwałą Nr 7/2009 Zarząd OSP Błonie przekazuje nieodpłatnie pełnosprawny średni samochód ratowniczo – gaśniczy „Star-244L” do OSP Bieniewo, w zamian za nowo zakupiony ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy „ MAN TGM 280” o pojemności 5000 litrów wody gaśniczej i 500 litrów środka pianotwórczego.

W 2015 roku podczas uroczystości związanych z obchodami 110-lecia jednostki, zostaje przekazany samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370 4×4 o pojemności 5 000 litrów wody gaśniczej i 500 litrów środka pianotwórczego.
Dziś Ochotnicza Straż Pożarna w Błoniu liczy obecnie 88 członków w tym 22 członków orkiestry, 10 kobiet i 5 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Idąc śladami historii strażacy z OSP Błonie włączają się w działalność kulturalną swojego miasta, udostępniając swoją salę na organizację różnych imprez np. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dni Seniora czy Integracyjnych Spotkań z Osobami Niepełnosprawnymi, a także uczestnicząc we wszelkich uroczystościach państwowych i kościelnych, uświetniając ich przebieg występami swojej orkiestry.

o autorze

Kamil998