Ochotnicza Straż Pożarna w Łebieniu to jedna z rozwijających się jednostek należących do KSRG w powiecie lęborskim (pomorskie). Dzięki ambitnym, ciągle szkolącym się strażakom jednostka choć mała, jest jedną z wiodących w gminie Nowa Wieś Lęborska.

Ale od początku…

Po wojnie zaczęło tworzyć się nowe życie społeczne. Zaczęto tworzyć również nowe organizacje. Jedną z nich było tworzenie we wsiach jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak było również w przypadku Łebienia. Początkowo były to tylko grupy mieszkańców przygotowanych do gaszenia pożarów w swojej miejscowości. Sprzęt gaśniczy znajdował się wówczas u pana Jeki, który w tym czasie był komendantem. W razie potrzeby zabierano sprzęt i wożono go konnym wozem drabiniastym na miejsce pożaru.

W zorganizowanej formie Ochotnicza Straż Pożarna w Łebieniu zaczęła funkcjonować w roku 1955, kiedy to pieczę nad OSP zaczął sprawować pan Leon Jakszta. Funkcję komendanta i kierowcy sprawował pan Jakszta do roku 1996. Pierwsza remiza strażacka znajdowała się w budynku w pobliżu dzisiejszego Ośrodka Zdrowia. Nową remizę OSP wybudowano w roku 1978 i do dzisiaj pełni ona swoją funkcję. Ze świetlicy w remizie OSP korzystała cała społeczność Łebienia. Odbywały się w niej uroczystości strażackie i wiejskie imprezy okolicznościowe, np. Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, choinki dla dzieci, zabawy andrzejkowe i karnawałowe, Dzień Kobiet. Wszystkie organizowane były wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich.

Pierwszy samochód OSP w Łebieniu otrzymała w roku 1956. Był to samochód wojskowy przystosowany do potrzeb straży. Służył głównie do przewozu strażaków i sprzętu do gaszenia pożarów. Kolejny strażacki wóz bojowy OSP w Łebieniu otrzymała w 1957 roku. Był to już wóz strażacki wyposażony w motopompę, służący do przewożenia strażaków i sprzętu gaśniczego. Wóz ten służył OSP w Łebieniu przez trzy lata. W 1960 roku strażacy otrzymali nowy wóz bojowy – STAR 25 GBM. Był to samochód przystosowany do przewozu strażaków, wyposażony w zbiornik wody i motopompę. Duża część historii naszej jednostki związana jest z tym właśnie samochodem, nazwany później przez strażaków „BABCIĄ”. „BABCIA„ służyła w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieniu przez 36 lat. W roku 1996 odjechała na zasłużoną emeryturę, a jej miejsce zajął STAR 244 GBAM 2,5/16. STAR służył strażakom w Łebieniu aż do roku 2015, kiedy to jego miejsce zajął fabrycznie nowy Mercedes Atego GBA 4,5/35.

Samochód to Mercedes Benz Atego 1530, GBA 4,5/35, zabudowa w całości kompozytowa wykonana przez firmę Bocar: - rok produkcji 2015, - zbiornik na wodę o pojemności 4500 l, - zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 l, - napęd 4x4, - silnik o mocy 299 km, - autopompa dwuzakresowa o wydajności 3350 l/min przy ciśnieniu 8 bar, - szybkie natarcie o długości 60 m, zwijanie elektryczne i ręczne, - działko wodno-pianowe DWP 8/16 - zraszacze przednie i boczne - maszt oświetleniowy - oświetlenie wykonane w technologii LED, - klimatyzacja kabiny - kamera cofania - wyciągarka elektryczna 8-tonowa

Samochód to Mercedes Benz Atego 1530, GBA 4,5/35, zabudowa w całości kompozytowa wykonana przez firmę Bocar: – rok produkcji 2015, – zbiornik na wodę o pojemności 4500 l, – zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 l, – napęd 4×4, – silnik o mocy 299 km, – autopompa dwuzakresowa o wydajności 3350 l/min przy ciśnieniu 8 bar, – szybkie natarcie o długości 60 m, zwijanie elektryczne i ręczne, – działko wodno-pianowe DWP 8/16 – zraszacze przednie i boczne – maszt oświetleniowy – oświetlenie wykonane w technologii LED, – klimatyzacja kabiny – kamera cofania – wyciągarka elektryczna 8-tonowa.

Ważny etap historii naszej jednostki, nastąpił po włączeniu jej dnia 28 marca 2001 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Poszerzył się znacznie obszar działania naszej jednostki. Poprawiło się wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zainstalowany został system selektywnego alarmowania strażaków.

Strażacy z OSP Łebień coraz częściej dysponowani są do zdarzeń nie tylko na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.

Strażacy z OSP Łebień coraz częściej dysponowani są do zdarzeń nie tylko na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.

Od formalnego zaistnienia OSP w Łebieniu funkcję komendanta pełnił pan Leon Jakszta. Jego następcami byli pan Zdzisław Stępień oraz Zdzisław Kazimierczuk,. Funkcję prezesa do roku 1960 pełnił również pan Jakszta. Od roku 1960 do roku 1985 funkcję tę pełnił pan Józef Niezgoda. Kolejnymi prezesami byli: Józef Polski, Henryk Kruszyński, Tadeusz Bejer, Józef Polski i Andrzej Zając, który obecnie pełni tę funkcję.

Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieniu od samego początku istnienia brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Drużyna należy do czołówki w gminie i powiecie.

oni

Na wielkie uznanie i szacunek zasługuje wielu mieszkańców Łebienia, którzy tworzyli tę jednostkę i poświęcali więcej czasu i społecznego wysiłku ratowaniu od pożarów mienia i życia ludzi. Ich postawa i zaangażowanie może być dobrym wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia strażaków. Warto przypomnieć tych, którzy tworzyli i tworzą Ochotnicza Straż Pożarną w Łebieniu i poświęcili jej wiele czasu i wysiłku. Oto oni: Leon Jakszta, Wincenty Świrski, Wincenty Miazek, Ignacy Durma, Jan Kazimierczak, Zdzisław Kazimierczuk, Józef Pipka, Jan Płotka, Jan Świrski, Józef Burakiewicz, Mieczysław Burakiewicz, Piotr Możejko, Józef Pietkun, Henryk Niezgoda, Józef Niezgoda, Zdzisław Stępień, Bronisław Trzaskalski, Ryszard Maśliński, Albin Radziewicz, Zygmunt Naczk, Tadeusz Bejer, Marek Majko, Henryk Kruszyński, Tadeusz Widbek, Jarosław Jeka, Tadeusz Możejko, Andrzej Możejko, Roman Pietkun, Andrzej Zając, Dariusz Zając, Radosław Bortacki, Dariusz Mauer, Kamil Mazurek, Zdzisław Cichosz, Leon Wichrowski, Ryszard Jakszta, Jan Ozimek, Zbigniew Niklas, Antoni Gasperowicz, Wiesław Nadolski, Kazimierz Szczęsny, Misrosław Kazimierczak, Henryk Grabowski, Zbigniew Wojtaś, Jarosław Kazimierczuk, Karol Pietkun, Zbigniew Burakiewicz, Marcin Pietkun, Witold Pietkun, Roman Lahs.

Aktualnie OSP w Łebieniu posiada 28 członków, z czego 17 posiada wszystkie wymagane szkolenia i uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu jednostka w Łebieniu ciągle podwyższa swoją zdolność bojową, która doceniana jest w całym powiecie.

 

 

o autorze

Redakcja