Pacierzów zlokalizowany jest w Gminie Kłomnice, pow. Częstochowskim (woj. Śląskie). Jest to wieś licząca około 700 mieszkańców, zlokalizowana przy drodze powiatowej. Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie powstała w 1921 roku, założona przez lokalnych działaczy i mieszkańców wsi.

Historia

Pożarnictwo na terenie wsi Pacierzów sięga początków lat 20. XX wieku. W 1921 roku w Pacierzowie zrodziła się pierwsza ochotnicza formacja straży pożarnej. Straż Ogniowa w Pacierzowie powstała jako jedna z pierwszych w gminie Kłomnice. Remiza była drewniana, znajdowała się wówczas w centrum wsi, która powstała dzięki hojnym mieszkańcom którzy chętnie pomagali przy jej budowie i finansowaniu. Jednostka początkowo posiadała jedynie sikawkę konną z pompą dwutłokową, wóz z beczką i kilka węży. Konie do zaprzęgu sikawki były wypożyczane od lokalnych gospodarzy, którzy też brali czynny udział w akcjach gaśniczych.

W czasie II wojny światowej pacierzowscy druhowie brali udział w gaszeniu kościoła w Garnku i innych dużych akcjach m.in w Pławnie, Zawadzie, Teklinowie czy Zdrowej. W 1957 r. ilość sprzętu była tak duża, że zaczęto myśleć o budowie nowej, większej strażnicy. Starania ówczesnego zarządu nie poszły na marne. Pieniądze pozyskane z m.in. Rady Narodowej, Powiatowego Związku Straży Pożarnych z Radomska i Gminy wykorzystano i budowę remizy zakończono w 1959 roku.

Jednostka ciągle się rozwijała i pięła do góry. Z biegiem czasu nabierano coraz więcej doświadczenia, zyskiwano coraz więcej sprzętu, który był wykorzystywany podczas pożarów, czy klęsk żywiołowych.

W 1991 roku mieszkańcy pod namową druhów OSP ufundowali dla jednostki sztandar który jest z nami do dziś. Służy on nam przy uroczystościach kościelnych, strażackich, ale także dumnie reprezentuje historie naszej jednostki.

Dzisiejsze czasy

Początkowo, jak większość jednostek borykała się z brakiem sprzętu, lecz druhowie w szybkim tempie zdobywali coraz to nowsze wyposażenie. Pierwszym samochodem gaśniczym był Star 21 zakupiony z środków własnych od Kolejowej Straży Pożarnej z Tarnowskich Gór. Pierwszym kierowcą był Pan Stanisław Baran. W 1994 roku zmieniono samochód na Stara 29 o specyfikacji (wg. Dzisiejszych standardów) GBA 2,5/16. Samochód służył dzielnie do kolejnej zmiany – w 2003 roku zakupiono podwozie Stara 244 i skarosowano.

Pojazd posiadał zbiornik o pojemności 2,5 tys l wody i motopompę PO-5 o wydajności 800 l/min. Motopompę zamieniono wkrótce na autopompę o wydajności 1600 l/min. Samochód służy do dnia dzisiejszego, jest używany również w zimę do odśnieżania dróg gminnych.

Jednostka w 2013r. „wzbogaciła się” o nową strażnicę, a raczej remont starego walącego się już budynku. Zbudowano ją z środków Unii Europejskiej, Biblioteki Publicznej oraz Gminy. W budynku mieści się Filia Gminnej Bibioteki Publicznej, świetlica, pomieszczenia socjalne, kuchenne i sanitarne wraz z prysznicem, a także jednostanowiskowy garaż.

Druhowie własnoręcznie zrobili szatnię, która służy do przechowywania ubrań specjalnych, hełmów, butów i ubrań koszarowych. Jednostka posiada system selektywnego wywoływania DSP-50 założony przez firmę DIGITEX oraz elektroniczną syrenę zasilaną przez bufory akumulatorowe, które pozwalają na alarmowanie podczas zaniku prądu elektrycznego.

Dzięki działaniom zarządu OSP udało się pozyskać m.in. prądownicę Rosenbauer RB 99EN, a także dwie sztuki aparatów ochrony dróg oddechowych MSA Auer AirGo z butlami stalowymi.

OSP Pacierzów w przyszłości chce pozyskać sprzęt do ratownictwa technicznego oraz medycznego. Ma zamiar również zakupić dwie sztuki aparatów ochrony dróg oddechowych, jednak niski budżet na to nie pozwala, dlatego druhowie szukają sponsorów. Strażacy-ochotnicy organizują różnego rodzaju zawody, a także biorą udział w OTWP i zawodach sportowo-pożarniczych. Trzy druhny grają w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Gminy Kłomnice.

 

OSP Pacierzów
ul. Częstochowska 29
42-270 Kłomnice

o autorze

Rafał Cieślak
Młody, ambitny fotoreporter, który coraz częściej próbuje swoich sił jako redaktor. Strażak - ochotnik, którego niewątpliwą pasją jest pomoc bliźnim. W serwisie dba o świeże i ciekawe materiały z okolic Częstochowy, skąd pochodzi.