Przywory Duże – niewielka miejscowość na Mazowszu leżąca w gminie Domanice (pow. siedlecki). W tej wsi znajduje się jedna z dwóch jednostek OSP, działających na terenie gminy, która od prawie 95 lat zabezpiecza jej malownicze tereny przed pożarami, klęskami i innymi zagrożeniami.

Trochę historii…

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyworach Dużych powstała w pierwszej połowie XX w., a jej założycielami byli: Jan Potyra, Stanisław Mędza, Julian Koć oraz proboszcz parafii Domanice ks. Czarkowski.

Pierwszą strażnicą była drewutnia na posesji jednego z założycieli. Na jej wyposażeniu była 300-litrowa drewniana beczka z pompą ręczną, która była umocowana na drewnianych kołach, cztery węże i jedna sikawka. Przed wojną została zbudowana murowana strażnica z pustaków, która była usytuowana w centralnej części wsi.

W tym czasie strażacy z Przywór Dużych brali czynny udział w akcjach gaśniczych i zawodach sportowych, co z czasem zaowocowało zakupem dla jednostki wozu na kołach gumowych, przeznaczonego do transportu osprzętu strażackiego jak i samych strażaków. Wóz ten ciągnęły konie ze wsi, których dyżury ustanawiano uchwałą mieszkańców wsi.

Po II Wojnie Światowej w 1946 r. straż w Przyworach Dużych otrzymała pierwszy samochód. Był to pojazd marki Fiat, który wcześniej służył Straży Pożarnej w Siedlcach. W latach 50-tych, dzięki staraniom strażaków, pozyskano kolejny samochód pożarniczy – Star 20.

W latach 1975-1990 na wyposażeniu jednostki OSP był lekki samochód typu Żuk z motopompą. W tym okresie czasu w latach 80-tych została również wybudowana nowa strażnica, którą druhowie użytkują do dnia dzisiejszego.

W latach 90-tych jednostka otrzymała samochód gaśniczy GBA 2.5/16 marki Star 244, którym strażacy do 2014 roku wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych.

W listopadzie 2008 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Przyworach Dużych wzbogaciła się o kolejny samochód strażacki.  Był to średni samochód gaśniczy GBA 2/20 marki Star, przekazany przez KM PSP w Siedlcach. Pojazd ten jest wykorzystywany przez druhów do dnia dzisiejszego.

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej postanowiono włączyć OSP Przywory Duże w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzję o włączeniu poprzedziło podpisanie trójstronnego porozumienia w dniu 6 października 2008 r. pomiędzy: Komendantem Miejskim PSP w Siedlcach, Gminą Domanice, oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Przyworach Dużych. Jednostka spełniła wymagane wysokie kryteria określone w rozporządzeniu MSWiA w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do systemu KSRG.

W dniu 12 lutego 2009 r. w świetlicy w Przyworach Dużych odbyło się oficjalne włączenie jednostki OSP Przywory Duże do systemu KSRG.

Decyzję podczas uroczystej zbiórki wręczył przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Lisiecki. W 2009 r. odbyło się także uroczyste nadanie sztandaru jednostce OSP Przywory Duże.

W 2012 roku strażnicę OSP rozbudowano oraz wyremontowano wraz z jej otoczeniem.

przywory5

Teraźniejszość…

W listopadzie 2014 roku jednostka otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3.5/27 IVECO EUROCARGO. Nowy wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 3500l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 350l, autopompę o wydajności 2700l/min, co bardzo usprawnia działania druhów przy akcjach gaśniczych.Środki na nowy samochód pozyskano dzięki dofinansowaniom z wielu źródeł oraz dzięki środkom własnym jednostki.

Stan liczebny jednostki to 35 druhów, w tym 15-tu wyszkolonych czynnych członków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Na wyposażeniu OSP Przywory Duże znajduje się niezbędny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych: m.in. średni zestaw ratownictwa technicznego LUCAS, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, aparaty ochrony dróg oddechowych, agregat prądotwórczy, wentylator oddymiający czy pilarki do drewna i betonu.

Obecne wyposażenie jednostki OSP Przywory Duże umożliwia skuteczne prowadzenie działań przez strażaków na terenie gminy oraz całego powiatu. Jednostka z Przywór Dużych często uczestniczy w ćwiczeniach gminnych, czy powiatowych oraz czynnie bierze udział w wielu uroczystościach.

25 kwietnia 2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Przyworach Dużych obchodziła jubileusz 95-lecia swojego istnienia. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, na którym strażaków swą obecnością zaszczycili honorowi goście oraz zaproszone jednostki OSP z powiatu siedleckiego. Tego dnia strażacy z Przywór Dużych zostali także odznaczeni medalami i odznakami jako podziękowanie za pełnioną służbę. Jednostce został też nadany medal ,,Pro Masovia’’.

Działania strażaków to w większości walka z ogniem oraz ćwiczenia. Do 8.05.2015 r. zanotowano 10 wyjazdów alarmowych, w tym 6 do pożarów traw.

Plany na przyszłość?

  • sukcesywne pozyskiwanie nowego sprzętu
  • start w zawodach sportowo-pożarniczych
  • szkolenie nowych strażaków
  • branie udziału w ćwiczeniach

Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku oraz stronę internetową! Ze strażackim pozdrowieniem!

o autorze

Sławek998