Żórawina to licząca ponad dwa tysiące mieszkańców miejscowość znajdująca się w województwie dolnośląskim. Jest ona siedzibą gminy Żórawina, którą zamieszkuje ponad 9000 osób i położona jest 15 kilometrów na południe od Wrocławia. Przez teren gminy przebiegają ruchliwe szlaki komunikacyjne, do których zaliczyć należy autostradę A4, drogę wojewódzką numer 395 relacji Wrocław- Ziębce, drogę wojewódzką numer 346 łączącą Oławę z Środą Śląską oraz linię kolejową Wrocław-Praga.

Pierwsze zapiski dotyczące działalności żórawińskiej straży pożarnej pochodzą z dwudziestolecia międzywojennego. Udokumentowanym faktem funkcjonowania OSP jest zdjęcie pochodzące z 1925 roku, które przedstawia miejscowych druhów przed budynkiem ówczesnej remizy. W kolejnych latach oraz przez okres trwania II Wojny Światowej brak jest jakichkolwiek informacji na temat jednostki.

Powojenna historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żórawinie rozpoczyna się w 1947 roku. Z inicjatywy Pana Leona Kuriaty, Władysława Kiełcz i Jana Muchy oraz mieszkańców przystąpiono do zorganizowania miejscowej formacji ochrony przeciwpożarowej.

Na początku, wspólnym działaniem ochotników, udało się wyremontować poniemiecką pompę ręczną, która została umocowana na wozie konnym p. Kuriaty. W związku z niemal całkowitym zniszczeniem dotychczasowej remizy strażackiej w skutek działań militarnych II Wojny Światowej, druh Kuriata udostępnił swój prywatny garaż na przechowywanie w nim pozyskiwanego sprzętu pożarniczego. Po upływie lat garaż został rozbudowany i zaadaptowany, jako remiza. Właściciel obiektu przekazał go na własność Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek zlokalizowany przy ulicy Wrocławskiej 12 użytkowany jest do dnia dzisiejszego.

1
W 1955 roku na wyposażenie OSP trafiła motopompa pożarnicza PO-03 oraz znacząca ilość sprzętu gaśniczego przekazanego przez samorząd powiatu wrocławskiego. W 1960 roku funkcję Naczelnika od pana Kuriaty przejął druh Jan Lach. Pod jego dowództwem jednostka rozpoczęła aktywny udział w zawodach sportowo-pożarniczych, imprezach kulturalnych, a także skupiła się w głównej roli na niesieniu pomocy potrzebującym.

Przełomowym momentem w historii żórawińskiej straży był rok 1975, kiedy to ochotnicy zostali doposażeni w pierwszy samochód bojowy – Star 25. Został on przekazany przez urząd powiatowy. W momencie wprowadzenia wozu na stan podziału bojowego, jednostka stała się bardziej mobilna.

W kolejnych latach swej działalności druhowie borykali się z poważnymi problemami, które dotyczyły głównie braku nowych członków. Sporym problemem były też braki sprzętowe począwszy od armatury pożarniczej, po umundurowanie osobiste strażaków.

Rozwijające się w 80 i 90 latach struktury pożarnictwa w naszym kraju przegoniły swoim poziomem żórawińską straż, która ze skromnym wyposażeniem przez wiele lat uczestniczyła w akcjach, wyjeżdżając rocznie do około 10-20 zdarzeń. Wysłużoną „Babcie” zastąpił zakupiony przez gminę Żórawina wóz gaśniczy marki Berliet, który kilka lat później został zezłomowany, a na jego miejsce trafił ciężki Jelcz. Dodatkowo przez pewien okres czasu w żórawińskiej remizie garażował samochód oświetleniowy Żuk, pozyskany ze struktur Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu, jednakże z powodu małej funkcjonalności trafił na złom.

AKCJA - 6

Kluczowym momentem ponownego „rozkwitu” OSP w Żórawinie był 2011 rok, kiedy doszło do zmiany zarządu jednostki. Stanowisko prezesa objął druh Szymon Juszczak. Natomiast naczelnikiem został druh Marek Papierkowski. Wspólnymi siłami przy wsparciu nowych członków, a także samorządu gminnego i partnerów pozyskali oni bardzo dużą ilość sprzętu. Na wieszakach zamocowanych na ścianie remizy przybyło kompletnych umundurowań bojowych. Do skrytek ciężkiego Jelcza, którym wówczas dysponowała jednostka trafił m.in.: nowo zakupiony zestaw hydrauliki siłowej firmy Holmatro, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczną i kompletem szyn Kramera, cztery aparaty ochrony dróg oddechowych AUER z czujnikami bezruchu oraz inny potrzebny sprzęt.

W międzyczasie doposażenia w nowy sprzęt, trwała organizacja i przeszkalanie przybywających druhów, którzy po ukończeniu podstawowego kursu strażaka OSP byli kierowania na dalsze szkolenia dotyczące między innymi, współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, działań z zakresu ratownictwa technicznego czy udzielania Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej. W ciągu kilku miesięcy jednostka ponownie rozpoczęła aktywnie uczestniczyć w akcjach, odnotowując w 2012 roku 89 wyjazdów. W następnym, 2013 roku, ochotnicy wyjeżdżali do 151 akcji. Natomiast 2014 rok zamknęli z liczbą 86 interwencji.

Po postawieniu jednostki „na nogi” priorytetowym celem żórawińskich strażaków stało się pozyskanie nowego wozu bojowego, który zastąpił by wysłużonego Jelcza. Posiadany od kilku lat GCBA 6/32 był mocno wyeksploatowanym i awaryjnym pojazdem, który z uwagi na małą ilość skrytek i miejsc siedzących w kabinie był ciągłym problemem dla szybko rozwijającej się jednostki.

W 2013 roku rozpoczęły się pierwsze przymiarki do zakupu nowego samochodu, które wiązały się także z pracami remontowymi budynku remizy, którego wysokość ograniczała garażowanie będącego w planach auta. Na zebraniu sprawozdawczym działalności OSP, które odbyło się początkiem 2014 roku zastępca wójta gminy Żórawina pan Tomasz Gracz zapowiedział, iż samorząd gminny dopełni wszelkich starań, by nowy wóz stanął w remizie do końca 2014 roku. Tak też się stało. Dnia 12 listopada do podziału bojowego trafił fabrycznie nowy, średni wóz ratowniczo-gaśniczy, zabudowany na podwoziu Mercedes Benz Atego 1330. Łączny koszt zakupu wyniósł 650.000 zł, który został pokryty z budżetu gminy oraz z dofinansowania, które jednostka otrzymała z funduszu województwa dolnośląskiego

Od sierpnia do listopada członkowie OSP przeprowadzili gruntowany remont remizy, który rozpoczął się od modernizacji podjazdu. Najważniejszym etapem w trakcie wykonywanej modernizacji było obniżenie posadzki wewnątrz budynku i wylanie nowej. Większość przeprowadzonych prac została wykonana własnymi rękami przez samych strażaków przy wsparciu finansowym samorządu gminnego oraz partnerów, którzy wypożyczyli specjalistyczny sprzęt budowlany ułatwiający wykonanie niektórych etapów remontu.

Co roku OSP Żórawina bierze czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym zajmując z reguły miejsce na podium. Żórawińska straż stale współpracuje z samorządem gminnym oraz lokalnymi instytucjami między innym placówki oświaty i lokalnymi parafiami, przeprowadzając różnego rodzaju działania prewencyjne i pogadanki w szkołach, zabezpieczając uroczystości i imprezy masowe, a także organizując corocznie własną zabawę strażacką.

Na przyszłe lata strażacy obrali sobie na cel podjęcie starań, których skutkiem będzie pozyskanie nowego budynku remizy. W międzyczasie w dalszym ciągu trwać będzie doposażenie jednostki w różnego rodzaju sprzęt ratowniczy, jak i na pozyskaniu nowych członków. Na dzień dzisiejszy Ochotniczą Straż Pożarną w Żórawinie tworzy 16 czynnych strażaków, a wśród nich pięciu kierowców kat.C, czterech Kierujących Działaniami Ratowniczymi i ośmiu strażaków po ukończonym kursie KPP.

W trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych głównym wsparciem dla żórawińskiej jednostki są znajdujące się po sąsiedzku Ochotnicze Straże Pożarne z Węgier i Rzeplina (obie w KSRG) oraz oddalona o ponad dziesięć kilometrów Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 9 we Wrocławiu.

o autorze

Kamil Czereba