12 lipca 2016 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się odprawa zorganizowana przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie wspólnie ze Szkołą w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.

Odprawę otworzył nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, a uczestniczyli w niej m.in. bryg. Stanisław Nowak – małopolski komendant wojewódzki PSP w Krakowie wraz z zastępcami, st. bryg. Bogusław Kogut – komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z zastępcą, st. bryg. Ryszard Gaczoł – komendant miejski PSP w Krakowie wraz z zastępcami.

sdm1Odprawa była skierowana do osób funkcyjnych z Komendy Głównej PSP oraz województw i szkól pożarniczych, które mają zadysponować swoje siły i środki w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP. Strażacy z innych województw mają wesprzeć w działaniach małopolskich strażaków podczas zabezpieczania uroczystości i imprez związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, które pod koniec lipca mają się odbyć w Krakowie i Brzegach pod Wieliczką. W odprawie wzięli również udział dowódcy podoperacji, które składają się na całą operację zabezpieczenia.

sdm3W trakcie odprawy osoby funkcyjne zostały zapoznane m.in. z:

– zadaniami, jakie na nich czekają,

– zasadami zabezpieczenia operacyjnego ŚDM oraz dysponowania sił i środków COO KG PSP,

– zasadami zabezpieczenia logistycznego ŚDM,

– zasadami łączności radiowej i telefonicznej obowiązującej podczas ŚDM,

– zasadami dekontaminacji masowej i indywidualnej oraz zabezpieczeniem ratowników,

– zasadami przekazywania danych w programie SWD-ST.

Na zakończenie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przedstawiła rozwinięcie dekontaminacji masowej zgodnie z nowymi zasadami.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

o autorze

Redakcja