8 czerwca 2016 r., decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, odwołany został ze stanowiska pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Rószkowski, który funkcję tę pełnił od 28 lutego 2006 r.

Z dniem 9 czerwca 2016 r., komendant główny Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztofowi Rogińskiemu, dotychczasowemu zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

KG PSP

o autorze

Redakcja