Szóstego czerwca 2010 roku miała miejsce strażacka uroczystość w Pilicy. Ochotniczą Straż Pożarną w Pilicy odznaczono Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (jest to najwyższe odznaczenie jakie może uzyskać OSP, Ochotnicze Straże Pożarne otrzymują je za ponad stuletnią działalność w ochronie przeciwpożarowej).

[galeria=14,prawa]OSP Pilica jest najstarszą jednostką w powiecie Zawierciańskim, jako OSP istniejącą od 1902 roku, a od roku 1906 posiadającą sztandar (który bierze w dalszym ciągu udział w uroczystościach). Właśnie do kolucha tego sztandaru wpięto Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Próbę zorganizowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilicy podjęto na zebraniu gminnym 15 września 1900 roku. Zebrani jednogłośnie uchwalili prośbę do naczelnika powiatu olkuskiego o utworzenie w Pilicy straży pożarnej złożonej z ochotników, zgodnie z ustawą o strażach pożarnych dla Kraju Nadwiślańskiego.

[galeria=12,lewa]Wójt Józef Kubiczek w raporcie z 13 lipca 1901 roku przedstawił naczelnikowi listę 69 członków, którzy zapisali się do straży pożarnej w Pilicy. W dniu 29 kwietnia 1901 r. na zebraniu ogólnym Pilickiej OSP, przy udziale 58 osób pod przewodnictwem wójta Kubiczka, przeprowadzono wybory zarządu. Naczelnikiem wybrano Antoniego Siermantowskiego, jego zastępcą Mieczysława Młockiego, skarbnikiem Władysława Dynerowicza, a gospodarzem Wilhema Izaaka. Gubernator Kielecki w piśmie z 4 października 1901 r. nie zatwierdził zgłoszonego zarządu, ponieważ jego wybór został przeprowadzony pod przewodnictwem wójta, a nie na ogólnym zebraniu gminy. Niezależnie od zatwierdzenia, pilica OSP prowadziła już zwykłą działalność.

Stan personalny jak i kierownictwo zmieniało się często, 9 czerwca 1901 r. do straży należało 53 członków, prezesem był Józef Krakowski, naczelnikiem Mieczysław Młocki, a gospodarzem Jakub Dobrowolski. W dniu 24 maja 1906 roku postanowiono zakupić sztandar oraz zrobić składkę na zakup instrumentów dętych dla orkiestry. Wzór sztandaru Gubernator Kielecki zatwierdził w 1909 roku.

[galeria=5,prawa]Drugim elementem było przekazanie po karosacji (bardziej remoncie) samochodu Jelcz GCBA 6/32 oraz nadanie mu imienia „Bystry II” – tak jak pierwszy samochód w OSP Pilica poświęcony 20 lipca 1927 roku, marki niestety nie ustalonej. Jak widać historia „zmotoryzowanej” OSP Pilica zaczęła się już w 1927 roku, najprawdopodobniej był to pierwszy samochód w OSP na terenie obecnego powiatu Zawierciańskiego. Potem przez jednostkę przewinęły się różne samochody: w 1935 roku Fiat 621L (będący teraz eksponatem w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach), po wojnie beczkowóz i wóz bojowy marki Chevrolet, Star 25, Żuk. Teraz w garażach stoją Jelcz oraz Volkswagen. Pomysłodawcami nazwy byli głównie dh Szymon Kot, dh Kamil Rzadkiewicz, dh Agnieszka Rzadkiewicz, dh Andrzej Kłysiński – taka nazwa nawiązuje do historii naszej OSP i w jakiś sposób na pewno podtrzymuje tradycje zmotoryzowania naszej OSP.

[galeria=11,lewa]Jelcz został skarosowany ze środków Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP który przekazał 60.000 PLN oraz 35.000 PLN, które dołożył UMiG w Pilicy. Karosacja (remont) obejmowała: kompleksowy remont kabiny (wymiana blach poszycia, tapicerowanie, wymianę schowków), wymianę wiązek elektrycznych, malowanie, zabudowę masztu pneumatycznego 2x1000W, zabudowę skrzynek sprzętowych na dachu (na przenośny maszt oświetleniowy 4x500W), zabudowę półek w schowkach tylnych wraz z reorganizacją sprzętu w nich, montaż oświetlenia pola pracy, wymianę żaluzji, wymianę oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego, itp.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą za strażaków i ich rodziny w Kolegiacie pw. Św. Jana Chrzciciela w Pilicy. Po Mszy przemarsz pododdziałów na rynek gdzie miały miejsce dalsze uroczystości: odznaczenie sztandaru OSP Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za ponad stuletnią działalność w ochronie przeciwpożarowej oraz wręczenie medali i odznaczeń:

 • dh Zbigniew Muszyński – Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • dh Roman Drąg – Order im. Bolesława Chomicza,
 • Łucja Fiutak – Order im. Bolesława Chomicza,
 • dh Mariusz Kłysiński – Srebrny Medal Zasług dla Pożarnictwa,
 • dh Jacek Chmielewski – Srebrny Medal Zasług dla Pożarnictwa,
 • dh Roman Findziński – Brązowy Medal Zasług dla Pożarnictwa,
 • dh Roman Findziński – odznaka Strażak Wzorowy,
 • dh Krzysztof Kot – odznaka Strażak Wzorowy,
 • dh Tadeusz Dynerowicz – medal „90 lat OSP Niegowonice”,
 • dh Mariusz Kłysiński – medal „90 lat OSP Niegowonice”.

Medal otrzymali również (nie dokonano wręczenia na uroczystości – druhowie byli nieobecni):

 • dh Andrzej Kłysiński – Złoty Medal Zasług dla Pożarnictwa,
 • dh Mariusz Rzadkiewicz – Brązowy Medal Zasług dla Pożarnictwa.

Zaproszeni goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością:

 • generał brygadier Zbigniew Meres – Senator RP,
 • mgr inż. Stanisław Dąbrowa – wicewojewoda śląski,
 • Marian Gajda – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego,
 • mgr inż. Michał Otrębski – Burmistrz Miasta i Gminy Pilica,
 • mł bryg mgr inż. Marek Fiutak – komendant PSP Zawiercie,
 • dh Hubert Berlik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP w Zawierciu,
 • dh Adam Rozlach – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Zawierciu,
 • dh Adam Przybylik – Komendant Gminny OSP,
 • dh Jan Pająk – Przewodniczący Gminnego ZOSP,
 • st.bryg. mgr inż. Czesław Błażkiewicz – były komendant PSP Zawiercie,
 • dh Henryk Karcz – Komendant Gminny OSP gminy Ogrodzieniec,
 • Prezydent Miasta Zawiercie – Mirosław Mazur,
 • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Jarosław Kleszczewski,
 • Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego – Henryk Goncerz,
 • Zastępca Dowódcy Zmiany JRG Zawiercie – kpt Sławomir Ziębiński,
 • Ksiądz proboszcz – Jarosław Szlenzak.&

Jednostki OSP które uświetniły uroczystość: OSP Wierbka, OSP Sławniów, OSP Gulzów, OSP Przychody, OSP Złożeniec, OSP Ogrodzieniec, OSP Kocikowa, OSP Kleszczowa, OSP Kidów, OSP Giebło, OSP Mokrus, OSP Cisowa, OSP Dobra, OSP Dzwonowice, OSP Sierbowice. Oraz reprezentacja młodzieży uczącej się w LO w Pilicy w klasie o profilu mundurowym.

Flaga państwowa na uroczystości została wywieszona na drabinie mobilnej Iveco Magirus SCD37 z JRG Zawiercie.

Po oficjalnej części uroczystości, a jeszcze przed obiadem 3 druhów: Zastępca Naczelnika, Skarbnik i Kronikarz złożyło rezygnację z członków Zarządu OSP Pilica.

Szymon Kot

o autorze

Redakcja