W dniu dzisiejszym, tuż przed godziną 19 do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Oławie wpłynęło zgłoszenie o ropopochodnej substancji płynącej rzeką Oława w centrum miasta. Akcja zaangażowała strażaków z dwóch powiatów – oławskiego oraz wrocławskiego.

W pierwszej kolejności na miejsce zdarzenia zadysponowano strażaków z JRG Oława. Po rozpoznaniu potwierdzono obecność ropopochodnej substancji w rzece. Dowodzący działaniami poprosił o wsparcie ochotników z Siedlec przy ustawianiu zapory zlokalizowanej przy moście na ul. Siedleckiej.

Po około trzydziestu minutach zanieczyszczenie dotarło do miejsca ustawienia pierwszej zapory, która niestety okazała się nieskuteczna. Na pomoc został wezwany samochód ratownictwa chemicznego z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 3 we Wrocławiu.

W międzyczasie ustalono prawdopodobną przyczynę – nieznana osoba w bliskim sąsiedztwie brzegu rzeki rozcinała beczkę, prawdopodobnie w celu późniejszego oddania jej do skupu złomu. Wtedy właśnie doszło do niekontrolowanego wycieku substancji do rzeki. W tym przypadku bezmyślność ludzka doprowadziła do sytuacji w której doszło do poważnego zagrożenia dla środowiska naturalnego i zaangażowania do działań ratowniczych dużej ilości sił i środków straży pożarnej.

Po dotarciu chemika ustalono nowy punkt koncentracji zastępów, który został wyznaczony przy moście na rzece Oława w miejscowości Stanowice. Pierwszy na miejsce dotarł zastęp z JRG Oława, a po chwili na miejsce dotarły zastępy z OSP Siedlce oraz JRG 3 Wrocław.

Natychmiast przystąpiono do działania. Strażacy ustawili przed mostem jeden rękaw sorpcyjny w najwęższym miejscu koryta rzeki, a następnie po dostarczeniu na miejsce bali słomy oraz zlokalizowaniu płytkiego oraz stabilnego dna ustawiono zaporę sorpcyjną z bali słomy.

W tym samym czasie jednostki z powiatu wrocławskiego zgrupowały się na moście w miejscowości Groblice w celu zabezpieczenia płynącej substancji na wypadek, gdyby działania w powiecie oławskim nie przyniosły oczekiwanego skutku. Tak szeroko zakrojone działania podyktowane były faktem, że wspomniana plama ropopochodnej substancji zmierzała w kierunku terenów wodonośnych.

Na rzece Oława na obrzeżach Wrocławia pomiędzy miejscowością Siechnice, a Wrocławiem zlokalizowane są tereny wodonośne z dwoma stacjami uzdatniania wody MPWiK, gdzie woda po oczyszczeniu przez nowoczesne filtry piaskowe i węglowe,&poprzez sieć wodociągową trafia do mieszkań wrocławian oraz kilku podwrocławskich miejscowości, m.in. Oławy, Długołęki, Świętej Katarzyny i Kobierzyc.

Po około pół godziny do zapory zbudowanej w Stanowicach zaczęły docierać widoczne ślady ropopochodnej substancji na powierzchni wody. Zapory były już w pełni przygotowane, a jeden ze strażaków wszedł w woderach do wody i przystąpił do neutralizacji oleju za pomocą neutralnego dla środowiska środka chemicznego Aqua Quick 2000.

Strażacy pobrali do analizy próbki wody i wykonali podstawowe działania laboratoryjne w celu określenia typu substancji, która zanieczyściła rzekę.

Okazało się, że prowadzone działania były skuteczne i nie ma dalszego zagrożenia. Zapora spełniła swoje zadanie w 100%, a dyspergent podawany lancą z rozpylacza zneutralizował zanieczyszczenie wody.

Na wieść o skuteczności procesu neutralizacji ropopochodnej substancji jednostki ratownicze zgromadzone w Groblicach zostały odwołane do koszar.

Działania ratownicze zakończyły się przed godziną 23. Zanieczyszczenie zostało zneutralizowane, a zapora została zebrana i przekazana pracownikom gminy. Jednostki udały się na zasłużony odpoczynek do koszar.

Siły i środki zaangażowane w działania ratownicze:

działania w powiecie oławskim:

  • 521[D]23 – GBA 2/24 – Star 14.225 – JRG Oława
  • 521[D]40 – SLRt – Volkswagen Transporter – JRG Oława
  • 529[D]30 – GBM 2,5/8 – Star 244 + ponton – OSP Siedlce
  • 303[D]60 – SCRChem – MAN TGM 15.240 – JRG 3 Wrocław

działania w powiecie wrocławskim:

  • GBAPr 2/16+750 – Renault Midlum 300 DXi – JRG 3 Wrocław
  • SLKw – Volkswagen Transporter T4 – JRG 3 Wrocław
  • SLRt – Lublin II – OSP Siechnice
  • SLRR – Land Rover Defender 110 – OSP Siechnice

o autorze

Redakcja