W środę 10 czerwca odbyło się uroczyste powołanie mł. bryg. Jarosława Gryciuka na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Decyzje o powołaniu wręczył Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński.

W apelu udział wzięli również m.in.: Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Ryszard Kuć – Zastępca Prezydenta Olsztyna, Joanna Michalska – Wicestarosta powiatu olsztyńskiego, Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu olsztyńskiego, insp. Piotr Zabuski – Komendant Miejski Policji w Olsztynie, kpt. SG Robert Łachacz – Przedstawiciel Komendanta Placówki Straży Granicznej w Olsztynie oraz strażacy Komendy Miejskiej PSP i JRG 1.

Jarosław Gryciuk ukończył Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie i Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. W trakcie swojej służby pracował w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Elblągu i Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Od 2017 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Foto. KM PSP Olsztyn

o autorze

Redakcja/Łukasz