5 grudnia w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Było to już kolejne szkolenie z tego zakresu dla funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krapkowicach. Kadrą szkoleniową byli Instruktorzy Ogniowi i doskonalenia zawodowego z Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, a także Dowódca JRGj w Krapkowicach mł. bryg. Lucjan Lubaszka. Tematyka zajęć obejmowała zakres teorii rozwoju pożaru, BHP podczas działań gaśniczych, operowania prądami wodnymi oraz pożar wewnętrzny i jego rozwój jako pokaz w komorze rozgorzenia – poinformował mł. kpt. Jakub Pleśniak z opolskiej straży pożarnej.

Ponadto pierwszy raz w województwie swoje umiejętności w komorze rozgorzenia podnosili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, a dokładnie z OSP Odrowąż.

Foto. mł. kpt. Jakub Pleśniak

o autorze

Redakcja/Łukasz