W ubiegłym tygodniu strażacka ‘Solidarność’ działająca w województwie opolskim postanowiła zaostrzyć akcję protestacyjną. Na przyjętą uchwałę zareagował Komendant Główny PSP.

Realizując uchwałę Regionalnego Komitetu Protestacyjnego RSP NSZZ ‘Solidarność’ Śląska Opolskiego z dniem 3 października Zakładowe Komitety Protestacyjne NSZZ ‘S’ działające w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP na terenie województwa rozszerzyły akcję protestacyjne o następujące formy:

Niepoddawanie się inspekcjom gotowości operacyjnej przeprowadzanym przez zespoły kontrolne Komendanta Głównego PSP, Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz wewnętrznym inspekcjom Komendantów Powiatowych/Miejskich,

Odstąpienie od wykonywania nieodpłatnych prac gospodarczych, budowlanych, remontowych i naprawczych,

Odstąpienie od udziału w ćwiczeniach w ramach odwodów operacyjnych, kompanii gaśniczych oraz innych organizowanych przez lub na zlecenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.

Reakcja Komendanta Głównego

Na zaostrzenie protestu zareagował Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. Według informacji jakie otrzymaliśmy Komendant skierował pismo do Komisji Krajowej NSZZ ‘Solidarność’, w którym stwierdza, że przyjęta uchwała rażąco narusza prawo i rozważa zawiadomienie prokuratury.

o autorze

Redakcja/Łukasz