Ponad 1500 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, 18 z Państwowej Straży Pożarnej oraz 74 strażaków ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wzięło udział w XVIII Pielgrzymce Strażaków na Górę Św. Anny w woj. opolskim.

Obecnych było także 147 pocztów sztandarowych przyniesionych przez ochotników oraz 3 sztandary przyniesione przez zawodowców. Nie zabrakło także strażaków z zagranicy a przybyli z Czech oraz z Niemiec. Nie zabrakło również Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki zebrali się na Rajskim Placu skąd procesją wyruszyli do Groty Lurdzkiej. Mszy św. przewodniczył mł. bryg. ks. Józef Urban – Kapelan Opolskich Strażaków. Słowo Boże wygłosił Proboszcz z Góry Św. Anny O. Ambroży Pampuch.

Po uroczystościach w Grocie Lurdzkiej strażacy udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie przedstawiciele władz państwowych złożyli kwiaty.&Moment ten uświetnił zespół „Viva la Musica” ze Strzelec Opolskich.

Wśród przedstawicieli włdz byli m.in. Opolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Karol Stępień, Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. mgr inż. Marek Matczak, komendant powiatowy PSP – st. bryg. Stefan Szłapa, Kapelan Opolskich Strażaków – mł. bryg. ks. Józef Urban, poseł na sejm – Ryszard Galla, starosta powiatowy – Józef Swaczyna, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu – dh Andrzej Borowski.

Na uroczystościach byla również orkiestra, w której zagrało ponad 40 strażaków.&
o autorze

Redakcja