Organizacyjna rewolucja w Komendzie Głównej PSP

Na przełomie września i października wejdzie w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej PSP. Wprowadzone zostaną spore zmiany w funkcjonowaniu komendy.   Zmiany dotyczą głównie komórek organizacyjnych funkcjonujących w Komendzie Głównej PSP. I tak: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności zostaje przekształcone w koordynujące funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i … Czytaj dalej Organizacyjna rewolucja w Komendzie Głównej PSP