Od 1 października obowiązuje nowe zarządzenie Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego SGSP.

Do tej pory Rektor-Komendant kierował Uczelnią i wykonywał zadania przy pomocy trzech osób: Prorektora ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich, Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych i Kanclerza, po zmianach są to już cztery osoby:

Prorektor ds. Nauki i Kształcenia – st. kpt. Paweł Gromek.

Prorektor ds. Rozwoju – nie powołano.

Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych – st. bryg. Jarosław Zarzycki.

Kanclerz – bryg. Aneta Zawadzka.

Do 1 października podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni były dwa wydziały: Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego teraz to aż sześć nowych jednostek realizujących zadania: Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centrum Transferu Technologii, Centrum Badań i Analiz Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego i Centrum Bezpieczeństwa Społecznego.

Powołano również nowe działy, na przykład Dział Szkolenia Poligonowego, który odpowiedzialny jest między innymi za opracowanie harmonogramów szkoleń w ramach przygotowania zawodowego dla strażaków z służbie kandydackiej, prowadzenie wybranych zajęć teoretycznych i pomoc w realizacji wybranych zajęć praktycznych, przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów kończących przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, testowanie pojazdów, sprzętu i urządzeń stosowanych w działaniach ratowniczych. Dział sprawuje bezpośredni nadzór nad Bazą Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim i jest odpowiedzialny na utrzymanie w gotowości operacyjnej sprzętu i pojazdów wchodzących w skład Kompanii Szkolnej COO ’WARSZAWA’.

Zmiany doskonale widać na poniższych schematach.

Przed zmianami
Po zmianach

o autorze

Redakcja/Łukasz