Zarząd Fundacji ORLEN rozstrzygnął tegoroczną edycję programu ORLEN dla Strażaków. Publikujemy listę jednostek, które otrzymają wsparcie.

Na tegoroczną edycję Fundacja ORLEN przeznaczyła dwa miliony złotych. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych mogły wnioskować o wsparcie na zakup sprzętu przeciwpożarowego, sprzętu do ratownictwa wodnego, drogowego, technicznego, chemicznego, medycznego, wysokościowego, sprzętu łączności i wyposażenia osobistego strażaków.

Zarząd Fundacji zdecydował o wsparciu 267 jednostek. Lista przedstawia się następująco:

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl