W dniu 29.12.2016 r. zastęp Wojskowej Straży Pożarnej Komendy Portu Wojennego Gdynia uczestniczył w ćwiczebnym alarmie pożarowym na Okręcie Muzeum ORP BŁYSKAWICA.

Scenariusz przewidywał wybuch pożaru w siłowni okrętu podczas prac konserwacyjno – remontowych. Ćwiczenie miało na celu sprawdzenie postępowania służby dyżurnej okrętu i osób funkcyjnych oraz współdziałanie zastępu Wojskowej Straży Pożarnej z załogą okrętu w czasie pożaru.

Przedsięwzięcie przebiegło zgodnie z planem, wykazało właściwe wyszkolenie i zgranie wszystkich ćwiczących elementów.

Źródło: Komenda Portu Wojennego Gdynia

o autorze

Redakcja