Decyzją Komendanta Głównego PSP, jednostka OSP Boguszów w Boguszowie-Gorcach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W czwartek 4 lipca w Urzędzie Miasta Boguszowa-Gorc odbyło się uroczyste odczytanie decyzji przez Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu oraz przekazanie aktu włączenia do systemu Prezesowi OSP w Boguszowie.

To dla nas duży awanas i zobowiązanie – mówi prezes OSP – Ryszard Piwiński.

Po długich staraniach i wielu wysiłkach jednostka z Boguszowa została włączona do KSRG jako dróga w gminie, a dziewiąta i ostatnia w powiecie wałbrzyskim.

OSP Boguszów swoją siedzibę ma najbliżej Wałbrzycha, a statystykach powiatu przoduje na pierwszym miejscu pod względem ilości wyjazdów do zdarzeń. Do połowy tego roku strażacy z Boguszowa interweniowali ok. 70 razy, więc wstąpienie do systemu jest też uzasadnione ekonomicznie, ponieważ daje możlwość dodatkowych źródeł finansowania.&

Strażacy z Boguszowa dysponują średnim samochodem gaśniczym na podwoziu Stara 266, ale jeszcze w tym roku mają zostać poczynione starania o zakup nowego wozu bojowego w 2015 r.

Do czasu wstąpienia do KSRG ochotnicy musieli pozyskać niezbędny sprzęt wymagany w systemie i tak od KM PSP w Wałbrzychu udało się pozyskać sprzęt ratownictwa technicznego Holmatro, a Urząd Miasta zakupił pozostałe wyposażenie m. in. wentylator oddymiający i sprzęt ochrony osobistej, za co strażacy z OSP są bardzo wdzięczni.

&

o autorze

Redakcja