Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstowicach od 6 listopada posiada na wyposażeniu nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Został on zabudowany na podwoziu Renault D16 4×4 przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne. Posiada zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, dwuzakresową autopompę o wydajności 2800 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe i maszt oświetleniowy.

Wyposażony jest między innymi w armaturę wodno-pianową, zestaw ratownictwa technicznego, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt do ratownictwa wysokościowego, pompy szlamowe, agregat prądotwórczy, pilarki, wentylator oddymiający, kamerę termowizyjną itp.  

Wóz kosztował blisko 850 tysięcy złotych. Pieniądze na jego zakup wyłożyli: gmina Wolbrom, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstowicach od 6 listopada 2019 roku posiada na wyposażeniu nowy samochód ratowniczo –…

Opublikowany przez OSP Chrząstowice Poniedziałek, 11 listopada 2019

Foto. Facebook/OSP Chrząstowice

o autorze

Redakcja/Łukasz