30 lipca 2013r. w remizie OSP Czarna Dąbrówka odbyło się szkolenie z zakresu obsługi półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Szkolenie miało na celu zapoznanie się ratowników z zasadami funkcjonowania oraz użytkowanie tego urządzenia, ponieważ jednostka OSP Czarna Dąbrówka jako pierwsza w powiecie bytowskim niedawno otrzymała taki defibrylator na wyposażenie samochodu ratownictwa technicznego.

Oprócz standardowego wyposażenia defibrylator posiada elektrody pediatryczne dla dzieci do 8 lat. Strażacy bardzo się cieszą z tego urządzenia, ponieważ w wydatny sposób przyczyni się do poprawy jakości niesionej pomocy , a także umożliwi skuteczniejsze ratowanie ludzi.

Z tego miejsca strażacy z OSP Czarna Dąbrówka pragną podziękować wszystkim którzy przyczynili się do zakupu tego urządzania a w szczególności: Panu Wójtowi Janowi Klasie, Sołectwu Czarna Dąbrówka, Sołectwu Rokity, Sołectwu Mikorowo, Sołectwu Bochowo oraz Starostwu Powiatowemu w Bytowie.

o autorze

Redakcja