Ochotnicze Straże Pożarne, które zostaną zaangażowane w dowóz osób na szczepienia przeciwko COVID-19 otrzymają dofinansowanie – dowiedział się serwis remiza.pl

Szef KPRM Michał Dworczyk oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem i prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak podpisali w grudniu list intencyjny zawierający deklarację współpracy i włączenia się do Narodowego Programu Szczepień.

Podpisujemy deklarację, dzięki której osoby, które mają ograniczoną mobilność, a mieszkają w mniejszych gminach, gminach wiejskich oraz wiejsko-miejskich, będą – dzięki strażakom ochotnikom oraz PSP – miały zagwarantowany dojazd do punktów szczepień – podkreślił Dworczyk. 

Jak się dowiedzieliśmy, Ochotnicze Straże Pożarne, które zostaną zaangażowane w dowiezienie osób do punktu szczepień, a następnie ich odwiezienie do miejsca zamieszkania otrzymają po pięć tysięcy złotych na realizację zadań statutowych.

Dzisiaj również w powiatach w całym kraju ruszyła seria spotkań, które są poświęcone praktycznej realizacji akcji szczepień.

Do tematu wrócimy! 

o autorze

Redakcja/Łukasz