Ochotnicza Straż Pożarna z Dziembakowa w województwie mazowieckim od ubiegłego roku nie posiada na wyposażeniu sprawnego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W październiku 2018 roku druhowie zostali zadysponowani do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w celu zabezpieczenia powiatu na czas nieobecności zastępów z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. W trakcie dojazdu ich średni samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo uległ awarii – pękła rama pojazdu, po zgłoszeniu tego faktu dyżurnemu jednostka została wycofana z działań.

W kolejnych dniach i tygodniach druhowie zgłosili awarię wozu i poprosili o środki na zakup nowego samochodu Gminę Sierpc. Wykonali również przegląd techniczny podczas którego stwierdzono, że Volvo nie nadaje się do użytkowania.

Według informacji jakie uzyskaliśmy, gmina Sierpc odmówiła jakiejkolwiek dotacji na zakup wozu, jedynie na zlecenie urzędu rzeczoznawca potwierdził, że wóz nie nadaje się do naprawy i od tamtej pory nic się nie zmieniło. Jednostka zwróciła się o pomoc do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, niestety nie otrzymała żadnej pomocy.

OSP Dziembakowo to jednostka, która powstała 117 lat temu i od 1995 roku działa w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, mając jeszcze sprawny wóz rocznie wyjeżdżała do około 60 zdarzeń.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl