Jednostka &OSP z Gdowa zdobyła pierwsze miejsce w konkursie „Najlepsza jednostka OSP Województwa Małopolskiego w 2013r”. Nagrodę główną wręczył druhom Marszałek Marek Sowa, który sprawował honorowy patronat nad konkursem.

Jest to kolejne, ogromne wyróżnienie ochotników. Kilka miesięcy wcześniej Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Gdowa została wyróżniona w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową MDP i jej opiekuna. Konkurs organizowany jest corocznie przez Związek OSP RP w Warszawie.

Za zajęcie pierwszego miejsca OSP Gdów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł ufundowaną przez Województwo Małopolskie. Niezmiernie cieszymy się ze zwycięstwa.

Zdobycie tytułu najlepszej jednostki w całej Małopolsce jest docenieniem naszych codziennych wysiłków oraz nagrodą za działalność w środowisku lokalnym. – powiedział zadowolony prezes OSP Gdów Zbigniew Gumułka. -&Zgodnie z regulaminem konkursu fundusze, które otrzymamy możemy przeznaczyć na doposażenie jednostki w sprzęt pożarniczy, wyposażenie ochrony osobistej strażaków, samochody pożarnicze lub na poprawę stanu technicznego bazy OSP – dodaje.

OSP w Gdowie posiada na wyposażeniu następujący sprzęt ratowniczo-gaśniczy:

569[K]50 – GBA 2,5/25 MAN TGL 12.240/Stolarczyk
569[K]51 – SLOp Volvo 850
569[K]52 – GBA 3,5/26 MAN TGM 13.290/MotoTruck
569[K]53 – SLRt Fiat Ducato
569[K]54 – Mikrobus Mercedes benz Vito 115 CDI
569[K]55 – Mikrobus Iveco Mago

Samochód MAN TGM 13.290 569[k]52 GBA 3,5/16 wraz z pompą szlamową dużej wydajności (wydajność 6000 litrów na minutę) należy do Kompania Specjalnej – Pompowej ,,KRAK”. Kompania ta została utworzona rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dotyczącym zorganizowania Małopolskiej Brygady Odwodowej.

W skład kompanii wchodzi pięć sekcji opartych na bazie jednostek OSP z terenu powiatów: oświęcimskiego, wielickiego, gorlickiego i chrzanowskiego. Terenem działania kompanii jest obszar województwa małopolskiego. Do jej głównych zadań należy likwidacja skutków gwałtownych ulew lub też powodzi, które mogą dotknąć gminy czy też powiaty leżące w obszarze działań kompanii.

Organizatorem Konkursu na „Najlepsza jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego” był Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Krakowie, a patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego (współorganizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie).

o autorze

Redakcja