W czwartek 3 września do Ochotniczej Straży Pożarnej w Głosce trafił fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Został zabudowany na podwoziu Renault 4×4 przez firmę Szczęśniak. Na wyposażeniu posiada między innymi zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę o wydajności 2800 l/min, działko wodno-pianowe o wydajności 2400 l/min i wciągarkę.

W najbliższych dniach zostanie doposażony w armaturę wodno-pianową sprzęt OUO, agregat prądotwórczy, zestaw ratownictwa technicznego, drabiny, zestaw ratownictwa medycznego, motopompę itp.

Wóz kosztował 798 270 zł, z czego 238 270 zł wyłożyła Gmina Miękinia, a 380 i 180 tysięcy złotych to dotacje z NFOŚiGW i MSWiA.

Zastąpi wysłużonego już 35-letniego Mercedesa 813, który wróci do swojej macierzystej jednostki OSP Lutynia.

Foto. OSP Głoska 

o autorze

Redakcja/Łukasz