Ochotnicza Straż Pożarna w Oświęcimiu jeszcze w tym roku zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Porozumienie, które jest niezbędne to rozpoczęcia procedury zostało podpisane w Urzędzie Miasta.  Parafowali ją: bryg. Piotr Filipek, komendant powiatowy PSP, Paulina Stachura, prezes zarządu OSP, Wojciech Chrzan, naczelnik OSP i Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.

– Dla nas oznacza to, że będziemy w pierwszej kolejności dysponowani do zdarzeń na terenie Miasta Oświęcim zaraz po jednostce JRG Oświęcim. Jesteśmy odpowiednio przygotowani zarówno pod względem posiadanego sprzętu, jak i ludzi. Mamy 23 wyszkolonych ochotników, którzy mogą brać udział w akcjach ratowniczych – powiedziała Paulina Stachura prezes OSP Oświęcim.

Na wyposażeniu jednostki znajdują się m.in. dwa średnie samochody ratowniczo – gaśnicze, lekki samochód ratownictwa wodnego oraz quad.

Kolejny krok należy do Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu, który przedstawi Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP wniosek o włączenie jednostki do KSRG wraz z zawartym porozumieniem. Następnie KW PSP przekazuje wszystkie dokumenty Komendantowi Głównemu, który prawdopodobnie na przełomie kwietnia i maja podejmie ostateczną decyzję.

o autorze

Redakcja/Łukasz