Ochotnicza Straż Pożarna w Radawcu Dużym w październiku wzbogaciła się o nowy sprzęt.

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego i dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jednostka kupiła m.in. sześć hełmów, ubrania specjalne (trzy komplety), buty, rękawice, kominiarki, radiotelefony, masz oświetleniowy, kamizelki odblaskowe oraz węże tłoczne W42 i W75

Wielkie podziękowania należą się Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie za której pośrednictwem Komendant Główny PSP uwzględnił naszą jednostkę w dotacji z MSWiA , Sołtysowi, radzie sołectwa i mieszkańcom Radawca Dużego, którzy jak co roku uwzględniają naszą jednostkę przy podziale budżetu sołectwa – napisali druhowie na swojej stronie.

Foto. jednostka

o autorze

Redakcja/Łukasz