Ochotnicza Straż Pożarna w Szaflarach w grudniu wzbogaciła się o nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wóz zabudowała firma Wawrzaszek ISS na podwoziu Scania P410 6×6. Posiada między innymi zbiornik wody o pojemności 8300 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 830 litrów, autopompę jednozakresową, działko wodno-pianowe, wyciągarkę oraz sprzęt: armatura wodno-pianowa, sprzęt burzący, pilarki i wiele inne sprzętu wykorzystywanego podczas akcji.

Samochód kosztował 1 mln 214 tysięcy złotych. Jego zakup został sfinansowany ze środków Gminy Szaflary, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Komendy Głównej PSP, mieszkańców, lokalnych firm, darczyńców, polonii z USA i budżetu jednostki.

Foto. materiały jednostki 

o autorze

Redakcja/Łukasz