Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnie w województwie łódzkim wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Jest to MAN TGM 18.320 wyposażony w zbiornik wody o pojemności 4600 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 460 litrów, autopompę o wydajności blisko 3000 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, instalację zraszaczową i wyciągarkę.

Do tego armatura wodno-pianowa, zestaw ratownictwa technicznego, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt burzący, agregat prądotwórczy, drabiny, motopompa, pilarki, wentylator oddymiający itp. Wraz z samochodem jednostka otrzymała po 6 kompletów ubrań specjalnych i hełmów.

Wóz kosztował blisko 938 tysięcy złotych brutto. Zakup został współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Foto. Sebastian Komorowski/ratownicza.net

o autorze

Redakcja/Łukasz