Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Dolnych powiat polkowicki powstała w roku 1956 z inicjatywy mieszkańców wsi. 

Pierwsi członkowie OSP odbyli wówczas szkolenie z obsługi pomp pożarniczych, a z Powiatowej Staży Pożarnej w Lubinie przekazana została pierwsza moto-pompę wraz z osprzętem, którą trzymano w udostępnionych pomieszczeniach na końcu wsi. Pompa była wożona wozem ciągniętym przez konie. W 1957r. podjęto inicjatywę budowy remizy. Mieszkańcy zebrali materiały budowlane ze zburzonych podczas II Wojny Światowej budynków, a Powiatowa Straż Pożarna w Lubinie rozpoczęła budowę, którą wraz z mieszkańcami Szklar Dolnych zakończono w 1962r.

Pierwszy wóz bojowy OSP otrzymała w 1978r. Był to Star 25, który służył w jednostce przez około 25 lat. Kolej wóz, jaki uzyskała jednostka to Star 660 GBM 2/8 wyprodukowany w roku 1972, który służy strażakom-ochotnikom po dziś dzień.


Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Dolnych zrzesza kilkudziesięciu członków. Poza Jednostką Operacyjno-Techniczną to: członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej chłopców i dziewcząt, członkinie Kobiecej Drużyny Pożarniczej oraz członkowie zasłużeni. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze odnoszą znaczne sukcesy w sporcie pożarniczym. Dziewczęta w 2012 r. zdobyły III miejsce w województwie, chłopcy w 2016 roku wywalczyli pierwsze miejsce w województwie oraz piąte w klasyfikacji Ogólnopolskiej na zawodach sportowo-pożarniczych w Wiśle w 2016 roku.

Zaangażowanie miejscowej młodzieży potwierdzają także czołowe miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminy i powiatu. Członkowie OSP Szklary Dolne zawsze chętnie współpracują z lokalnymi organizacjami na terenie całej gminy Chocianów, budzi to uznanie wśród mieszkańców.

W 2012 roku strażnica OSP została kompleksowo zmodernizowana – posiada trzy boksy garażowe, osobną szatnie, łaźnie, pomieszczenie biurowe i salę szkoleniową. Modernizacja remizy była jednym z kluczowych kroków w staraniach jednostki o włączenie w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wcześniej druhowie wszystkimi dostępnymi środkami pozyskiwali brakujące wyposażenie oraz zdobywali odpowiednie wyszkolenie we współpracy w Komendą Powiatową PSP w Polkowicach.


Po wielu staraniach udało się i w 2012 roku zostało podpisane pierwsze porozumienie włączające OSP Szklary Dolne do KSRG. Od tamtej pory został postawiony kolejny cel… nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Obecnie w Szklarach Dolnych samochód Star 660 po małych modyfikacjach posiada silnik diesla oraz wspomaganie kierownicy i jest samochodem drugo-wyjazdowym. Pierwszy samochód wyjazdowy w 2007 roku został przekazany z KP PSP w Polkowicach na rzecz OSP Szklary Dolne.

Jest to GBA 2,5/16 Star 244 (rocznik 1991). To na jego wyposażeniu znajduje się zestaw hydrauliczny, zestaw PSP R1, a także aparaty ODO. Niestety samochód ten jest już bardzo wyeksploatowany – stale postępująca korozja i liczne usterki techniczne często powodują, że auto bywa wyłączane z podziału bojowego. W nowym garażu widok cieknącego zbiornika wodnego nie robi wrażenia jednostki na miarę XXI wieku.


Terenem działania OSP Szklary Dolne jest przede wszystkim gmina Chocianów, w której działa pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (trzy z nich są w KSRG), z czego dwie jednostki posiadają już wymieniowe samochody. W powiecie polkowickim w KSRG łącznie działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wśród tych jednostek jedynie OSP Szklary Dolne nie posiada jeszcze żadnego nowoczesnego samochodu, w związku z tym pojawianie się na ćwiczeniach, czy zdarzeniach często wywołuje już tylko uśmiech na twarzach innych strażaków.

Ratownicy z OSP Szklary Dolne cieszą się za to szacunkiem za swój wkład w działalność ratowniczą, gdyż jako jedyna jednostka KSRG gminy Chocianów wyjeżdża w 100 %  do wszystkich wezwań o każdej porze dnia i nocy.

Niestety, starania o nowy samochód ratowniczy ciągle kończą się fiaskiem. Liczne wnioski o dotacje z różnych zewnętrznych źródeł ciągle rozpatrywane są negatywnie.

W roku 2016 Gmina Chocianów starała się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w dziedzinie Bezpieczeństwa. Niestety pomimo spełnienia wszystkich warunków w ostatnim etapie jednostka otrzymała negatywną odpowiedź.

Kolejna próba nastąpiła już początkiem 2017 roku, z pomocą Komendanta Powiatowego. OSP Szklary Dolne złożyła wniosek do Komendanta Głównego o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz MSWiA i KSRG. Pomimo uchwały lokalnych władz o gotowości poniesienia kosztów wymaganej części inwestycji po raz kolejny przyszło rozczarowanie.

Druhowie z OSP Szklary Dolne mogą jedynie zastanawiać się, co jeszcze muszą zrobić, by w końcu udało się spełnić ich największe marzenie, które pomoże nadal służyć społeczeństwu.

o autorze

Redakcja