Dnia 15.03.2014 r. na Sali OSP Tuliszków miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013 oraz oddanie do użytku nowej szatni dla strażaków ratowników. Po wyświęceniu nowego pomieszczenia udano się na salę w celu rozpoczęcia walnego zgromadzenia.&

Prowadzącym zebranie był Sekretarz OSP: druh Kamil Szwedziński. Prezes OSP Tuliszków – Tadeusz Wawrzyniak serdecznie powitał wszystkich strażaków, gości oraz sponsorów przybyłych na podsumowanie roku 2013.

Zarząd OSP Tuliszków otrzymał absolutorium, przedstawiono efekty pracy oraz plany na kolejne lata. Podziękowano też wszystkim sponsorom i darczyńcom za pomoc, która przyczynia się w znacznej mierze do poprawy jakości bezpieczeństwa w gminie Tuliszków. Podziękowania w formie dyplomu przekazano na ręce sponsorów oraz ich rodzin.

Zastępca Burmistrza wraz z Komendantem Miejsko-Gminnym przekazał jednostce OSP Tuliszków 10 par butów gumowych strażackich ze świadectwem badania wytrzymałości elektrycznej i wkładkami. Cieszy nas otrzymanie wyczekiwanych przez osiem miesięcy butów, ponieważ bezpieczeństwo strażaka podczas akcji ratowniczo-gaśniczych jest najważniejsze. Do tej pory posiadaliśmy zaledwie 10 par takiego obuwia, kiedy liczba ubezpieczonych strażaków w jednostce wynosi 24 osoby. Druh Jan Mazurkiewicz odczytał także podziękowanie skierowane dla strażaków OSP Tuliszków za pomoc w odbudowie domu po pożarze i zorganizowaniu zbiórki pieniędzy na ten cel.

Od kilku lat strażacy z OSP Tuliszków, walczą o rozpoczęcie budowy nowych garaży i ten temat powraca zawsze podczas walnego zebrania. Naszym celem jest wybudowanie nowych garaży spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, czego nie można powiedzieć o aktualnym stanie naszego garażu. Samochody bojowe ustawione jeden za drugim, w jednym boksie garażowym, z brakiem wentylacji oraz systemu odprowadzania spalin, bez przemiennych żółto-czarnych, ukośnych pasów na ścianach oraz białych linii wyznaczających miejsca ustawienia samochodu.

Nawet najmniejsza jednostka OSP winna przewidywać posiadanie co najmniej dwóch stanowisk garażowych, a jednostki większe, częściej uczestniczące w działaniach operacyjnych oraz jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tak jak OSP Tuliszków, co najmniej trzy stanowiska garażowe.

Niestety od wielu lat nasza jednostka posiada tylko jeden garaż w którym znajdują się dwa samochody pożarnicze. Wyjazd do zdarzenia samochodem ustawionym jako drugi sprawia, że należy wyjechać pierwszym autem, wyjechać drugim, wprowadzić pierwszy a następnie zamknąć bramę i dopiero zgłosić wyjazd. Jest to bardzo uciążliwe zarówno dla kierowców jak i ratowników. Ludzie potrzebujący pomocy oczekują jak najszybszego wyjazdu i dotarcia na miejsce zdarzenia.

Ubolewamy, że aktualny stan często uniemożliwia natychmiastowy wyjazd i znacznie wydłuża nasz czas reakcji. Mimo gotowego projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę dla inwestora – Urząd GiM Tuliszków nie przewidział na ten rok środków finansowych na rozpoczęcie budowy nowych garaży.

Tegoroczne zebranie było dość nietypowe, ponieważ ratownicy z OSP Tuliszków postanowili w skromny sposób wyróżnić osoby, które niewątpliwie od dawna na te wyróżnienie zasługiwali. Trzy strażackie, pluszowe słonie trafiły jako wyraz wdzięczności do Prezesa OSP – Pana Tadeusza Wawrzyniaka, Wiceprezesa Naczelnika Pana Zdzisława Choinki oraz zastępcy Naczelnika Pana Stanisława Przybyłowicza. Panowie są prawdziwymi filarami tej strażackiej rodziny. Element zaskoczenia sprawił, że nie spodziewali się tego wydarzenia.&

Nasza ratowniczka Patrycja Jacek odczytała następujące przemówienie:

„Szanowne druhny, druhowie, drodzy goście.

Bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi to cecha, którą posiadają ludzie dobrego serca Ci, których stać na malutki gest swojej hojności czasem ofiarują coś więcej niż tylko rzecz. Uśmiech, dobra zabawa, miłe wspomnienia zawsze znaczą więcej niż dobra materialne.

Dlatego z całego serca w imieniu wszystkich ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie szczególne podziękowania kierujemy do Prezesa OSP Tuliszków – Pana Tadeusza Wawrzyniaka za wieloletnie zaangażowanie w życie OSP, wspieranie wszelkich inicjatyw a także prac wykonywanych dla dobra strażaków i społeczeństwa. Niewiele osób zdaje sobie sprawę jak wiele rzeczy ufundował dla jednostki OSP Tuliszków – Prezes Tadeusz Wawrzyniak.

Czymże byłaby jednostka bez wiceprezesa naczelnika st. kpt. Zdzisława Choinki, który swoją postawą, zaangażowaniem, dobrym słowem wspiera nas wszystkich, a w konsekwencji sprawia, że mamy jeszcze większą determinację do podejmowania altruistycznych działań w imieniu zdrowia i życia innych ludzi z Naczelnikiem Zdzisławem Choinką na czele. Dziękujemy Panie Zdzisławie za wszelką pomoc okazywaną naszej jednostce. To dzięki Panu tętni ona życiem, przybywa nam coraz więcej strażaków dla których jest Pan niewątpliwie autorytetem.

Nie możemy także nie wspomnieć o jednym z zastępców Naczelnika o Panu Stanisławie Przybyłowiczu, dla którego jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej jest drugim domem. Nie boimy użyć się stwierdzenia, iż jest to człowiek orkiestra, bez którego wiele przedsięwzięć stałoby pod znakiem zapytania. Dzięki Panu Jednostka OSP Tuliszków stała się miejscem dostępnym dla każdego bez względu na status społeczny, wiek, czy płeć. Wraz&z Panem Zdzisławem Choinką przekazuje nam Pan swoje wieloletnie doświadczenie
z Państwowej Straży Pożarnej, które staje się nieocenione podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Wspomniane osoby nie są doceniane, a mają znaczący wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej w powiecie i województwie, ponieważ z małych czynów rodzą się wielkie rzeczy. Dlatego w imieniu ratowników jeszcze raz za wszystko bardzo dziękujemy i mamy ogromną nadzieję, że w dalszym ciągu przez wiele długich lat będziemy mogli się od Państwa wiele nauczyć i korzystać z doświadczenia tak wspaniałych ludzi”.

Po odczytaniu przemówienia, Patrycja Jacek oraz Natalia Skibińska wręczyły strażackie, pluszowe słonie wyróżnionym, wszyscy ratownicy osobiście poprzez uściśnięcie dłoni, podziękowali Prezesowi oraz Naczelnikom, a cała sala zaśpiewała „Sto lat”.&

Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym na Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego fanpage na facebooku oraz naszej strony internetowej!
&

Opracowanie i zdjęcia: Przemysław Przybyłowicz

o autorze

Redakcja